Distance:
4.7 Km
Grūtības pakāpe: Viegla
Ilgums:
Adrese:
Lejuplādes:

Iepazīsti Lēdurgas vēsturiskās ēkas! 5.9 km garš apļveida maršruts, kas sākas un beidzas Lēdurgas dendroparkā. Visā maršruta garumā ir iekļauti septiņi informatīvie stendi par Lēdurgas vēsturiskajām ēkām.

Apskates objekti šajā maršrutā:

  1. Lēdurgas Dendroparks – gadu gaitā Lēdurgas dendroparks kļuvis par dabas un kultūrvēsturisku aizsargājamu objektu. To apmeklē tūkstoši bērnu un pieaugušu tūristu un interesentu. Šeit atrodams neizsmeļams materiāls kokaugu pētniekiem, jo Lēdurgā sekmīgi aug un pārziemo daudz Ziemeļvidzemē neizturīgu kokaugu sugu un šķirņu.

  2. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola – Lēdurga ir pirmā latviešu zemnieku aizstāvja, apgaismības ideju paudēja Garlība Merķeļa dzimtā vieta. Godinot viņa piemiņu un Merķeļu dzimtas devumu Lēdurgai un visai Latvijai, ar pagasta padomes 1998.gada 21.jūlija sēdes lēmumu Lēdurgas pamatskolai piešķirts nosaukums Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola.

  3. Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca – Jāņa Kristītāja baznīca Lēdurgā ir uzcelta 1876.–1878. gados pēc arhitekta Roberta Augusta Pflūga projekta.

  4. Lēdurgas vecā pagastmāja un magazīna – no sarkaniem ķieģeļiem 1894. gadā celtā Lēdurgas pagastmāja un tam līdzās – magazīna, 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta pirmajā pusē darbojās kā pagasta pārvalde. Otrajā stāvā atradās liela zāle svinībām, ko izmantoja arī tiesas un sapulču vajadzībām. Šobrīd ēka ir pārveidota par dzīvojamo māju un tajā atrodas gan privātie, gan pašvaldības dzīvokļi.

  5. Lēdurgas ūdensdzirnavas – Lēdurgas ūdensdzirnavas ir būvētas muižas laikos. Tās piederēja Lēdurgas muižas baronu Kampenhauzenu dzimtai. Dzirnavās bija maltuve, kurā pārstrādāja arī vilnu un kokmateriālus.

  6. Lēdurgas Evaņģēliski luteriskā baznīca – Livonijas Indriķa hronikā ir atzīmēts, ka jau 1218. gadā Lēdurgas baznīcā darbojies priesteris Gotfrīds (Gotfridus). Baznīca uzcelta vietā, kas agrāk saukta par Maiņkalnu un apkārtnes iedzīvotājiem kalpojusi par tirgus laukumu 4 ceļu krustojumā. 

  7. Lēdurgas muiža un Freileņu Villa – muiža ir tikusi mantota un pārpirkta, bet no 19. gs. vidus atkal piederējusi Kampenhauzenu dzimtai. Vēsturiskie fakti liecina par to, ka tā ir celta 19. gs. 60. gados, tā dēvētā Šveices vasaras mājas stilā – koka guļbūve ar barokālām iezīmēm. Pie Lēdurgas muižas bija iekopts skaists parks ar terasēm, kuŗas savienoja sarkanu ķieģeļu kāpnes, kas ir saglabājušās līdz mūsdienām.

Apskates objekti

Lēdurgas dendroparks
Lēdurgas Evaņģēliski luteriskā baznīca