Ierunājis MĀRTIŅŠ KLIŠĀNS / zīmējuma autore MARIJA KURJAKOVA

Sena kara laikā pret zviedriem kopā karojuši siguldieši ar turaidiešiem. Zviedriem karā gājis pavisam slikti, līdz tie nolēmuši atkāpties uz Siguldu, bet tur neesot atraduši nekādu aizsarga vietu. Lai būtu, kur noslēpties, zviedri sākuši ar cepurēm zemi šurp nest. Nesuši, nesuši visu nakti nesuši zemi. Līdz rītam kalns bijis gatavs, kurš stāv tur vēl šo baltu dien’. Tā radies Sateseles pilskalns.