Ierunājis VALTERS KRAUZE / zīmējuma autore GRIETA ALKSNE

Reiz Vells gribēš aizdambēt Gauju un sācis nest akmeņus un gāzt Gaujā iekšā. Vells jau bīš labu gabalu Gaujā sagāzis un nesis pēdīgo klēpi. Šis nu vai’s nebīš no Gaujas necik tālu, ka dziedāš gailis. Vells nosviedis akmeņu klēpi zemē un skrēš prom.

Kad velns redzējis, ka ar kalniem un akmeņiem Gaujai ceļu neaiztaisīs, sācis Gaujai ceļā bedres rakt. Bet Gauja jau tad bijusi liela un spēcīga, piepildījusi visas bedres ar ūdeni un aiztecējusi projām.

Tā nu šim neizdevies Gaujas aizdambēt. Bet Vella darbi vēl šo baltu dienu redzami: visas Gaujas krāces esot Vella nestas un tas pēdīgais klēpis, ko Vells uz krasta nosviedis, tas ar’ esot vēl redzams.

Tās velna raktās bedres ir tagadējie Gaujas atvari, kuros vēl tagad velni glūn un dažu labu peldētāju ierauj savos dziļumos.