Ierunājusi LIENE KLIŠĀNE / zīmējuma autore EMĪLIJA DAŅIĻEVIČA

Pie Daudām….Daudas ir zemniekmājas agrākajā Siguldas pagastā…atrodas Raganu kalts.

Senā teikā stāv rakstīts, ka kādā Jāņu naktī raganas slepus slaukušas saimnieka govis.

Agri no rīta ganu puisis jājis vest zirgus ganībās, ieraudzījis raganas saimnieka kūtī un sācis tās ar apaušiem slānīt. Raganas metušās uz slotām bēgt no kraujas lejā un bēgušas ar tādu sparu, ka izsitušas dziļu, apaļu bedri.

Tā radies „Raganu katls”.