Ierunājis JĀNIS VIMBA / zīmējuma autore ESTERE EGLĪTE

Līvu valdnieks Kaupo grasījies Krimuldā baznīcu celt. Kādu nakti miegā tam parādījies šausmīgs melns tēls no Siguldas puses, kas ar zobenu rokā tiecies pāršķelt jaunuzceļamo Krimuldas dievnamu. Tad no Rīgas puses caur mākoņiem pastiepusies skaista roka un aizsegusi baznīcu ar lilijas ziedu. Sapnī Kaupo dzirdējis arī balsi, kas tam likusi celt baznīcu no akmeņiem, bet bez mūra pamatiem.

Pamodies viņš lilijas ziedu atradis sev pagalvī.

Tā Krimuldas baznīcas pamatu vietā kalpo lībiešu virsaiša ticība.

Pirmā pasaules kara laikā krievu zaldāti gribējuši baznīcu uzspridzināt, bet nevarējuši zem mūra sienas pamatus atrast, un tai brīdī parādījies balts tēls – šķēpa caurdurtais Kaupo, no kura zaldāti pārbīlī metušies bēgt.

Krimuldā esot tāda teika zināma, ka Krimuldas baznīca stāvēšot tik ilgi, kamēr vēl pasaulē kaut kur dzīvošot Kaupo pēcnācēji.