Ierunājis KASPARS ZVĪGULIS / zīmējuma autore MARTA VILCĀNE

Tētiņ, kurš tai kalnā uzjās?

Kurš tik skaidris būs kā saule.

Tētiņ, kurš to uzmodinās?

Kurš tik mīlīgs būs kā saule.

Tētiņ, kurš to zemē nesīs?

Kurš tik stipris būs kā saule.

Ak, kurš līdzīgs būtu saulei?

Kurš spēj atdot sevi visu,

Savu dzīvi, savu gribu.