Ierunājis JĀNIS VIMBA / zīmējuma autore ALĪNA DĀBOLIŅA

Zalktis – mītiskais nemirstības simbols. Starpnieks starp divām pa – saulēm. Teika par divu pasauļu satikšanos.

Zalktim un viņa līgavai bija dažāda izcelsme un atšķirīgas pasaules – jūra un krasts.

Teiksmainais stāsts par Baltijas jūras valdnieku Zalkti un viņa izvēlēto līgavu, jaunu zvejnieku meiteni, aizved no Kurzemes līvu krasta līdz valdnieka pilij jūras dzelmē.

Zemes meitai, zvejnieku meitenei nepieņemama un sveša bija Zalkša pasaule. Tomēr ļaušanās iepazīt tik atšķirīgo un iemīlēt svešādo, nesaderību pārvērta saderībā.

Dievišķais Zalktis savienībā ar Zemes meitu ir divu pasauļu satikšanās – gars un miesa, viens caur otru pastāvoši.