No 19. jūnija plkst. 9.00 līdz 22. jūnija plkst. 16.00 Siguldas Pils Paviljonā norisināsies Eiropas piedzīvojumu terapijas konference. Eiropas piedzīvojumu terapijas konference kādā no Eiropas valstīm tiek organizēta ik pēc diviem gadiem. Šogad GATE notiks ceturto reizi, un Latvijai tas ir liels pagodinājums – būt par tās mājvietu, jo tādējādi Eiropas piedzīvojumu terapijas kopiena izrāda atzinību mūsu valstij, apliecinot tās nozīmību un lielo potenciālu nozares attīstībā. Šāds pasākums sniedz unikālu iespēju ikvienam interesentam Latvijā gūt ieskatu piedzīvojumu un dabas terapijas jomā, kas ir īpaši svarīgi tāpēc, ka teorētiskās un praktiskās izglītības iespējas tajā ir ierobežotas kā Latvijā, tā Eiropā.

Konferencē četru dienu laikā ar ziņojumiem un praktiskām meistarklasēm uzstāsies vairāk kā 70 eksperti no Eiropas, Kanādas, Austrālijas, ASV un citām valstīm, daloties ar saviem pētījumu rezultātiem, programmām, labās prakses piemēriem un metodēm, kas izmantojami strādājot ar pacientiem un klientiem brīvā dabā.

Unda Avota, ergoterapeite, sociālā darbiniece un biedrības “Adventure Therapy Latvia” valdes priekšsēdētāja stāsta, ka: “Piedzīvojumu terapijas eksperti darbojas izteikti starpdisciplinārā vidē, viņu vidū ir mentālās veselības profesionāļi, ārstniecības personas, sociālā darba veicēji, pedagogi, pieredzes izglītības treneri, jaunatnes darbinieki, pētnieki, piedzīvojumu aktivitāšu instruktori u.c. speciālisti, kurus vieno kopīga izpratne par to, kā ar mērķtiecīgām aktivitātēm dabā iespējams būtiski uzlabot personu psihosociālo veiktspēju. Ņemot vērā, ka garīgā veselība ir ļoti
aktuāla problēma arī mūsu valstī, ir bezgala svarīgi, ka varam pulcēt tik plašu augstas raudzes speciālistu loku un nodot viņu zināšanas arī mūsu valsts speciālistiem un interesentiem.”

Daudzviet pasaulē, piemēram, ASV, Austrālijā, Lielbritānijā, Norvēģijā u.c., piedzīvojumos un dabā balstītas intervences ir ierasta terapeitiska prakse, kas ir integrēta valsts apmaksāto stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes, sociālās rehabilitācijas, iekļaujošās izglītības un mentālās veselības prevencijas pakalpojumu klāstā. Pētījumi brīvdabas terapiju nozarē liecina, ka specifiskām pacientu/klientu mērķa grupām, piemēram, sociālā riska jauniešiem vai personām, kuras ilgstoši pieredzējušas traumatiskus notikumus, šāda veida metožu pielietošana mēdz būt ļoti
efektīvāka un reizēm piemērotāka par tradicionālajām intervences pieejām. Diemžēl Latvijā šāda veida pakalpojumi ir pieejami ļoti ierobežoti, turklāt vairumā gadījumu – tikai īstermiņā un par saviem budžeta līdzekļiem vai īslaicīgi finansētiem projektiem.

Uz pasākumu aicināts ikvienu interesents, kurš vēlas paplašināt savu redzējumu par mentālās veselības un sociālās labklājības veicināšanas iespējām, meklē jaunus pedagoģiskos risinājumus, ir ieinteresēts komandu attīstības stiprināšanā vai vēlas izprast, kā no aktivitātēm dabā iespējams gūt dziļāku un lielāku pievienoto vērtību.

Šajā pasākumā ikviens varēs atrast sev interesējošus tematus un aktivitātes, sākot ar meditatīvu loku šaušanu, iekļaujošu klinšu kāpšanu un dabisko elementu izmantošanu nervu sistēmas regulācijai līdz pat darbam brīvdabā ar kara veterāniem, bērniem ar fiziskiem funkcionēšanas ierobežojumiem vai personām ar vardarbības pieredzēm.

Ārstiecības personām par dalību konferencē tiek pieškirti 32 TIP (tālākizglītības punkti).

Konference ir starptautiska, tādēļ tās darba valoda ir angļu, un tulkojums netiks nodrošināts.

Konferenci rīko projekta “Veselības klasteris” ietvaros, ar Latvijas veselības tūrisma klastera, Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras un ERAF atbalstu.

Vairāk par reģistrāciju GATE konferencei un tās programmu lasi šeit!