Mežs ir dziļi iesakņojies mūsu kultūras tradīcijās, nodrošina atpūtas un brīvā laika pavadīšanas, kā arī ienākumu gūšanas iespējas. Pastaigas, nūjošana, skriešana, riteņbraukšana, slēpošana, zirgu izjādes, nakšņošana mežā un citas aktivitātes svaigā gaisā ir Latvijas iedzīvotāju iecienīts brīvā laika pavadīšanas veids. 

Iedzīvotājiem ir tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties mežā, taču vienlaikus jābūt atbildīgiem pret dabu un izveidoto infrastruktūru, kā arī jāievēro savstarpējā cieņa, lai netraucētu citus meža apmeklētājus. Atsaucoties uz Latvijas valsts meži publikāciju vēlamies dalīties ar labas uzvedības noteikumiem atrodoties mežā.

Info par dabas maršrutiem un piknika vietām Siguldas novadā atradīsi – šeit.

Vispārējie uzvedības noteikumi mežā:

 • Ievēro savstarpējo cieņu, netraucē, netrokšņo un neapdraudi citus meža apmeklētājus;
 • Nebojā īpašumu, piemēram: meža ceļus un grāvjus, izziņas un rekreācijas infrastruktūru;
 • Ievēro papildus noteikumus atpūtas vietās, kas ierīkotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem un dabā atzīmētas ar informatīvām zīmēm;
 • Esi saudzīgs pret dabu – apzināti netraucē putnus un dzīvniekus (īpaši pavasarī), neposti putnu ligzdas un citu dzīvnieku dzīvotnes, skudru pūžņus, nebojā augošus kokus un krūmus;
 • Aizsargājamās dabas teritorijās ievēro papildus prasības un ar izpratni izturies pret ierobežojumiem, kas noteikti, lai aizsargātu dabu;
 • Pārvietojoties kopā ar suni, ievēro pašvaldību saistošos noteikumus un respektē tūrisma vietā izvietotās zīmes;
 • Neposti meža augsni un zemsedzi;
 • Ievēro meža ugunsdrošības noteikumus;
 • Nepiesārņo mežu ar atkritumiem, ievēro noteikto kārtību atpūtas vietu izmantošanā;
 • Atrodot izmestus sadzīves atkritumus, izvērtē savas iespējas tos pacelt, iznest no meža un nogādāt sadzīves atkritumu konteinerā. Lielāka piesārņojuma gadījumā ziņo VIDES SOS.

Iešana, skriešana, nūjošana, slēpošana, riteņbraukšana un orientēšanās:

Mežs ir piemērota vieta aktīvai atpūtai visa gada garumā, kur ikviens bez maksas var nodarboties ar savu iecienīto sporta veidu. Iešana, skriešana, nūjošana, slēpošana un orientēšanās ir atļauta, ievērojot vispārējos uzvedības noteikumus mežā.

 • Neizmanto ziemas apstākļos ierīkotās slēpošanas trases pastaigām (ar suni, ragavām, bērnu ratiņiem), izjādēm ar zirgiem. Tāpat pa slēpju sliedēm nepārvietojies ar motorizētajiem transporta līdzekļiem vai velosipēdiem, vai kā citādi tās nebojā;
 • Dodoties mežā pastaigā ar suni, ievēro Labturības prasības un pašvaldību saistošos noteikumus;
 • Ārpus pilsētām un ciemiem (ārpus īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas) suns bez pavadas var atrasties īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību;
 • Braucot ar velosipēdu mežā, atļauts pārvietoties tikai pa ceļiem, stigām un takām, ievērojot vispārējos uzvedības noteikumus mežā.

Nakšņošana:

 • Atļauta īslaicīga nakšņošana jebkurā piemērotā vietā, ievērojot vispārējos uzvedības noteikumus mežā, pašvaldību saistošos noteikumus vai īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanas noteikumus, kā arī motorizēto transporta līdzekļu pārvietošanās nosacījumus;
 • Nakšņošanai ieteicams izmantot pielāgotas un labiekārtotas tūrisma vietas ar rekreācijas infrastruktūru;
 • Izvēloties piemērotu apmetnes vietu, svarīgākais ir atstāt pēc iespējas mazāku negatīvo ietekmi uz dabu, kā arī atceries – “ko atnesi, to aiznes!”;
 • Atceries — labas apmetņu vietas ir nevis jāizveido, bet jāatrod!
 • Parūpējies par savu drošību, neatstāj meža dzīvniekiem pieejamus pārtikas krājumus;
 • Ja apmetnē nav atstāta malka, iekuram var izmantot sausus un nokaltušus zarus. Meklējot malku ugunskuram, resnākos stumbeņus saudzē un atstāj dabai, jo tur mājvietu rod daudzas augu, sēņu un dzīvnieku sugas;
 • Izvērtē iespēju mežā ugunskura vietā lietot kompakto un praktisko gāzes degli – primusu;
 • Ja pie nakšņošanas vietām nav ierīkota tualete, dabiskās vajadzības nenokārto tiešā apmetnes tuvumā, blakus dzeramā ūdens ieguves vietai vai uz takām! Visu, kas noslēpjams, apber ar zemi vai paslēp zem sūnām;
 • Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts kurināt ugunskurus mežā un purvā, izņemot rekreācijas objektos ierīkotās ugunskura vietās, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas. Rekreācijas objektos ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
 • Ārpus ugunsnedrošā laikposma ugunskurus drīkst kurināt šim mērķim ierīkotās vietās vai tur, kur tas jau reiz bijis, bet ne tuvāk par 2 m no augošiem kokiem. Izvairies kurināt ugunskuru uz kūdras augsnēm;
 • Aizliegta nakšņošana mežā vai tūrisma vietā ar treileriem/kemperiem ilgāk par 3 naktīm. Ilgāka nakšņošana atļauta tikai motorizēta transporta stāvēšanai speciāli ierīkotās vietās;
 • Uzturēšanās laikā aizliegts dabā izliet treileru/kemperu tehniskos un kanalizācijas ūdeņus;
 • Aizliegts novietot speciālās dzīvojamās piekabes, jebkādas konstrukcijas, pagaidu un saliekamās būves ārpus šim nolūkam vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētajām un labiekārtotajām vietām.

Informācijas avots – Latvjas valsts meži

Esi aizrautīgs un atbildīgs dabas un Siguldas novada draugs! Tiekamies mežā!