Datums:
Adrese:
  • Leona Paegles iela 3, Sigulda, Siguldas pilsēta, Siguldas novads, LV-2150
  • Saņemt norādes
Kontakti:

Siguldas novada bibliotēkā no 3. novembra līdz 2. decembrim skatāma mākslinieku unikālu, pašizgatavotu oriģinālgrāmatu izstāde. Darbi tapuši reflektējot notikumus Latvijas kultūrtelpā, izmantojot dažādas papīrmasas, dabas materiālus, šķiedras un apgūstot grāmatsiešanas iemaņas Dzērbenes Radošās mājas Memberi projekta DABA RADA-2023 meistarklašu ietvaros.

Izstādei radītie darbi atspoguļo projektā izvirzītos mērķus – veicināt dabas vērojumos un mākslinieku saskarsmē balstītu jaunrades attīstību, vienot reģionālo laikmetīgo mākslu ar amatniecību un radīt cilvēku emocionālo labbūtību. Mūsdienu cilvēkiem, viens no svarīgākajiem pamatjautājumiem ir – ATTIECĪBAS, KOMUNIKĀCIJA, EMOCIJAS (ko es jūtu?).
Projekts realizēts ar LKKF un Vidzemes vēsturisko zemju Kultūras programmas atbalstu.

Mākslinieka oriģinālgrāmata (artist book) ir mākslas darbs, mākslinieciska izpausme, kas izmanto grāmatas formu vai funkciju. Grāmatu ilustrācijām un oriģinālām grāmatām ir ļoti sena vēsture, bet mākslinieka oriģinālgrāmatas, kādu to pazīstam šodien, sākums meklējams pagājušā gadsimta 50. – 60. gados, kopš tā laika nemitīgi attīstoties un pilnveidojoties. Pasaulē, īpaši Amerikā, mākslinieka oriģinālgrāmatas izpelnījušās lielu popularitāti, regulāri tiek rīkotas izstādes un pasākumi. Latvijā šis mākslais veids nepelnīti palicis novārtā, bet ar savu darbību un izstādēm mākslinieces cer situāciju mainīt.

Izstādē ATVĒRUMS-2 piedalās: Ērika Zutere, Ērika Māldere, Ilizane Grīnberga, Sandra Dzilna, Ilona Valaine- Blekte, Zinaīda Ceske, Ilze Dilāne, Ilze Rudzīte, Evija Freidenfelde, Kristīne Japiņa, Līga Strapcāne, Dace Runča, Tatjana Nežberte un Aija Freimane.