Datums:
Kontakti:

18. augustā no plkst. 19.00 līdz 21.00 norisināsies Sienāžu un siseņu dziesmu svētki, kuru apmeklētājiem būs iespēja izzināt sienāžu un citu taisnspārņu daudzveidību, kā arī ieklausīties tiem raksturīgajās skaņās sugām bagātajā Gaujas Nacionālā parka Siguldas Balonu pļavā.

Pasākuma apmeklētāji Dabas aizsardzības pārvaldes projekta LIFE for Species ekspertes Rūtas Starkas vadībā varēs iepazīties ar teorētisku informāciju par taisnspārņu sugām, kā arī iedziļināties sienāžu un siseņu skaņu veidošanas, noteikšanas un interpretācijas  procesos, kas tiek izmantoti bioakustiskajos pētījumos.

Pasākuma otrajā daļā dalībniekiem būs iespēja iepazīt Gaujas senlejas dabiskajā pļavā sastopamās sienāžu un siseņu sugas, iejūtoties entomologu jeb kukaiņu pētnieku lomā – nosakot un izpētot pašu notvertos kukaiņus, kā arī uzzināt par dzīvotņu pareizu apsaimniekošanu, lai saglabātu tajās mītošo sugu daudzveidību.

Gaujas Nacionālā parka dabas centra vadītāja Anda Andrušaite stāsta: “Dziesmu svētku gads iedvesmoja arī mūs meklēt jaunas izpausmes formas, un tā radās ideja organizēt sienāžu  un siseņu dziesmu un skaņu klausīšanos, kas ir aizraujošs process kā zinošiem kukaiņu pētniekiem, tā arī tiem, kas to nekad vēl nav darījuši. Daudzi redzējuši lēkājam sienāžus un dzirdējuši siseņus, bet tikai retais prot izskaidrot kā rodas brīnumainās skaņas, kas liek uzmanīgi ieklausīties pļavas daudzbalsīgā kora skanējumā.”

Pasākuma ērtākai baudīšanai ieteicam ņemt līdzi piemērotu pledu vai krēslu sēdēšanai, izvēlēties piemērotu un laikapstākļiem atbilstošu apģērbu, kā arī parūpēties par aizsardzību pret ērcēm.

Taisnspārņi ir lieli un vidēji lieli kukaiņi, kuru pakaļkājas piemērotas lēkšanai – ar paresninātām, muskuļainām ciskām. Vairākumam taisnspārņu ir skaņas uztveroši (dzirdes jeb timpanālie) un skaņas radoši (sisināšanas) orgāni. Pasaulē sastopamas vairāk kā 20 000 taisnspārņu sugas, no kurām Latvijā konstatētas 39 sugas, kas pieder pie trīs apakškārtām – sienāžiem (Tettigoniidae), circeņiem (Gryllodea) un siseņiem (Acridodea).

Plašāka informācija:
Anda Andrušaite,
Gaujas Nacionālā parka dabas centra vadītāja
Tālr. 26433668; anda.andrusaite@daba.gov.lv

www.daba.gov.lv

Pasākums norisināsies ar projekta LIFE FOR SPECIES jeb “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” atbalstu, kas ir Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras līdzfinansēts projekts. Projekta mērķis ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, balstoties uz zinātniski pamatotiem kritērijiem, uzlabot datu kvalitāti un pieejamību par sugām, kā arī palielināt sabiedrības un ieinteresēto pušu informētību un aktīvu rīcību sugu aizsardzībā Latvijā. Vairāk par projektu: www.sarkanagramata.lu.lv.