Datums:
Adrese:
Kontakti:
Cenas:

Bezmaksas

21. martā plkst. 18.30 Siguldas “Valhalla Lounge”, Pils ielā 8 A, notiks cikla “[Ie]nāc literatūrā” marta mēneša saruna. Uz to Guntars Godiņš ir aicinājis tulkotāju, sinoloģi, literatūrkritiķi Ievu Lapiņu.
Saruna būs par izdevniecībā “Neputns” drīzumā sagaidāmo senās Ķīnas lirikas antoloģiju “Upes sniegs”, ķīniešu valodu un dzeju, atdzejas specifiku un problēmām, senās Ķīnas kultūru, tradīcijām, literatūru, budismu u.c.

Antoloģijā “Upes sniegs” Ieva Lapiņa ir apkopojusi un atdzejojusi dažādu poētisko formu senās Ķīnas tekstus, kas aptver laika posmu no 4. līdz 11. gadsimtam. To vidū ir gan labi zināmi Ķīnas klasiskās dzejas meistari kā Li Bo un Du Fu, gan arī mums mazāk pazīstami autori. Bez atdzejojumiem grāmatā varēs lasīt visaptverošu pētījumu par dažādu senās Ķīnas laikmetu un autoru daiļradi, kā arī par Ķīnas klasisko un kanonisko tekstu atdzejojumiem citās valodās. Antoloģijas ievadā Ieva Lapiņa raksta: “Ķīnas klasiskā dzeja arvien ir īpašs pētījumu lauks ne tikai Ķīnā – kā senākais daiļliteratūras avots tā ir stūrakmens arī citām Tālo Austrumu kultūrām.”

Pirms četriem gadiem iznāca Māras Zālītes dzejas izlase “15 dzejoļi”, ko sagatavoja Ieva Lapiņa kopā ar vācu sinologu Franku Kraushāru un ķīniešu dzejnieku Liu Huižu. Nesen žurnālā “Domuzīme” publicēts Ievas Lapiņas pārskats par latviešu prozu 2023. gadā.
Ieva Lapiņa ir tulkotāja, vairāku zinātnisko publikāciju un literatūrkritisku recenziju autore. Ilgus gadus dzīvojusi Vācijā, pašlaik atgriezusies Latvijā, strādā Gētes institūtā. Maģistra grādu sinoloģijā un literatūrzinātnē ieguvusi Ludviga-Maksimiliāna Minhenes Universitātē, tulkošanas teoriju studējusi Tallinas Universitātes kultūras studiju programmas doktorantūrā.
______
Jau vairākus gadus dzejnieks un tulkotājs Guntars Godiņš Siguldā vada sarunu ciklu “[Ie]nāc literatūrā”. Līdz šim notikušas tikšanās ar dzejniekiem Kārli Vērdiņu, Madaru Gruntmani, Contru, Inesi Zanderi, Arvi Vigulu u.c.; ar rakstnieku Jāni Joņevu; ar tulkotājām Māru Poļakovu un Ievu Lešinsku; ar komponistiem Uģi Prauliņu un Juri Kulakovu; ar literatūrzinātnieci Evu Eglāju-Kristsoni un folkloristi Janīnu Kursīti; ar starptautiskā mobilā dzejas festivāla Poetry ride dzejniekiem Susinuki (Somija) un Svetu Grigorjevu (Igaunija). “Devona” kinozālē skatīta tekstgrupas “Orbīta” veidotā filma, ar kuru iepazīstināja Sergejs Timofejevs un Artūrs Punte. Par dzeju teātrī notika saruna ar aktrisi Gunu Zariņu.