Datums:
Adrese:
Kontakti:

Mālpils Kultūras centra izstāžu zālē tiks atklāta Latvijā labi pazīstamā mākslinieka Arta Butes gleznu izstāde “Art IS Cool”. Artis Bute jau vairāk nekā trīs desmitgades ir viens no izstāžu apmeklētāju un mākslas kolekcionāru pieprasītākajiem latviešu māksliniekiem. Viņa oriģinālais stils un smalkais darbu izpildījums piesaista uzmanību, lai kādā kontekstā parādītos.

Autors ienāca mākslā strauji, perestroikas un vēlāk atmodas radošajā gaisotnē, kad oficiālās mākslas stīvumu nomainīja postmoderna atraisītība, spēles ar stilizāciju un efektīga dekadence. Jau tūlīt pēc scenogrāfijas studijām Latvijas mākslas akadēmijā (Gunāra Zemgala un Andra Freiberga vadībā) sekoja sadarbība ar ievērojamo režisoru Oļģertu Kroderu un pirmie lielie panākumi – Latvijas un Baltijas festivālu apbalvojumi par scenogrāfiju Liepājas teātra izrādei “Kaija” (1987). Tomēr, līdzīgi kolēģiem Ilmāram Blumbergam un Jurim Dimiteram, Bute paralēli scenogrāfijai meklēja savu ceļu stājmākslā, kas sniedza vairāk radošas brīvības un laika gaitā kļuva par viņa galveno izpausmes veidu.

Karjeras laikā mākslinieks gleznojis gan figuratīvas kompozīcijas, gan izteikti ornamentālus un gluži abstraktus darbu, tomēr pat it kā klasiskās ainavās un klusajās dabās redzams viņa unikālais rokraksts – katra priekšmeta siluets vai fona laukums iekļaujas ritmizētā, loģiski pārdomātā struktūrā. Nejaušībām vai spontanitātei tajā nav vietas. Butes darbos iekļautas atsauces uz pagājušo laikmetu – jūgendstila un Art Deco mākslu, kuru meklēšana var izvērsties par īpašu izklaidi erudītam skatītājam.  

Arta Butes glezniecību raksturo nemaldīga līdzsvara izjūta, izkārtojot kompozīcijas elementus, kā arī precizitāte detaļās un gleznieciski vienlīdz blīvi izstrādāti visi laukumi. Lai gan gleznu mērķis nav radīt telpas ilūziju, kompozīcijās saglabāts priekšplāna, vidējā un dziļākā plāna dalījums. Līdz ar to Butes darbus var lasīt divējādi – gan kā priekšmetiskas un telpiskas realitātes atveidojumu, gan kā gleznas plaknē atrisinātus ģeometriskus vienādojumus.

Dramatiskajā mākslā trenēta  prāta asumu demonstrē darbu sižeti, kas mēdz būt arī aizšifrēti vai alegoriski. Katram priekšmetam klusajās dabās ir noteikts raksturs, starp tiem veidojas attiecības un spriedze. Piemēram, nomizotam apelsīnam ir tikpat liela personība kā Voltēra bistei, kas iesaistās dialogā ar citiem kompozīcijas elementiem. Savukārt ainavās zāles stiebri veido ritmizētu musturu, ko pārklāj kontrastējoši vienmērīgs debesu laukums.

Artis Bute ir sadarbojies ar daudzām mākslas institūcijām Latvijā un Eiropas valstīs, pēdējā laikā galvenokārt – ar prestižo Rietumu bankas galeriju Rīgā. Viņa darbi ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un daudzu privātkolekcionāru īpašumā.