Datums:
Adrese:
Kontakti:

Līdz 30. aprīlim kultūras centrā “Siguldas devons” apskatāma mākslas tandēma Kristiana Brektes un Modra Svilāna izstāde “Troksnis”. Šī būs daļēji retrospektīva ekspozīcija, kurā apmeklētājiem piedāvāta iespēja vienkopus aplūkot pēdējā laikā tapušos skaņas un kinētiskos objektus.

Kristians Brekte un Modris Svilāns ir Latvijā atzīts mākslinieku tandēms, kas guvis panākumus un pieredzi arī ārpus valsts robežām. Jau vairākus gadus abi mākslinieki aktīvi strādā pie sev personīgi interesējošu tēmu estētiskas pētniecības, skarot arī plašākai sabiedrībai nozīmīgas tēmas. Brektes un Svilāna sadarbībā tapušas tādas izstādes kā “ALL’ARM” (2020) un “Lūk še, kā šeitan dzīvo!” (2017) Rīgas mākslas telpā, kā arī “HELIOS” Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā (2018). Abi mākslinieki kopīgi veidojuši arī Pāvilostas Novadpētniecības un mākslas muzeja pastāvīgo ekspozīciju.

Auguste Petre ir neatkarīgā kuratore, mākslas procesu pētniece un producente. A. Petre kūrējusi vairākas laikmetīgās mākslas izstādes ar starptautisku mākslinieku dalību, viņa ir arī vairāku izstāžu koncepciju un pavadošo tekstu autore. Laikā no 2020. līdz 2023. gadam A. Petre bijusi “Rīgas Mazākās galerijas” programmas direktore un “Rīgas Mazāko izsoļu” cikla līdzautore. A. Petre producē izstādes un dažādus kultūras projektus. Kopš 2017. gada A. Petre darbojas kā mākslas žurnāliste, regulāri veidojot publikācijas Latvijas un ārzemju medijiem, tostarp strādājusi par Baltijas redaktori portālā Arterritory.com. Viņa arī vairāku zinātnisko publikāciju autore. Kopš 2021. gada Auguste pastiprināti pievērsusies akadēmiskajai darbībai, strādājot kā vieslektore Latvijas Kultūras akadēmijā un Latvijas Mākslas akadēmijā.