Datums:
Adrese:
  • "Sabiedriskais centrs", Jūdaži, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2151
  • Saņemt norādes
Kontakti:
Cenas:

Bez maksas

17. septembrī plkst. 11.00 Jūdažu Bibliotēkā un sabiedriskajā centrā literatūrzinātniece Inguna Daukste-Silasproģe stāstīs par advokātu, politiķi un Satversmes sapulces locekli, aktīvu sabiedrisko darbinieku, lauksaimnieku, virsnieku un arī rakstnieku Kārli Dzelzīti.

Nurmižu, vēlāk Vildogas, pagastā dzimušais Kārlis Dzelzītis (1892–1982) savu mūžu nodzīvoja, allaž būdams kustībā. Viņa izglītības dažādi posmi noritējuši Siguldā, Cēsīs, Rīgā, Jelgavā, Tērbatā, Pēterpilī, Grenoblē un Insbrukā. Vēl vienu ģeogrāfisko loku veido viņa bēgļu gaitu ceļš un trimdas posms – Otrā pasaules kara bēgļu gaitas viņu aizved uz Austriju, no Austrijas viņš izceļoja uz Jaunzēlandi, bet kopš 1959. gada līdz dzīves noslēgumam 1982. gadā dzīvoja Amerikā. Kārlim Dzelzītim paticis ceļot. Īpašu nozīmi viņa dzīvē ieņem Šveice, Lugano un īstenotais sapnis par pieminekli Rainim un Aspazijai.

Katra no apceļotajām zemēm vai pilsētām ir atstājusi arī kādus spilgtus iespaidus, kas nereti atklājas Kārļa Dzelzīša literārajos darbos. 1922. gadā ar Kārļa Dzelzs vārdu izdots pirmais dzejas krājums “Karogu nemiers”, tam sekoja dzejas krājums “Sniegs un degošā sirds” (1924), stāstu krājums “Gājienā uz nākotni” (1928), dzejas krājums “Pasaules krustceļos” (1967) un dzejas krājums “Iesākumā bija vārds” (1981).

Dr. philol. Inguna Daukste-Silasproģe ir Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece. Pētniecisko interešu lokā latviešu bēgļu un trimdas literatūra, literārā dzīve, radošu personību ikdiena un ar dzīvi svešumā saistīti problēmjautājumi. Tapuši monogrāfiski pētījumi par latviešu literāro dzīvi un literatūru pēc Otrā pasaules kara Vācijā, Zviedrijā, ASV, Kanādā un Austrālijā. Darbojas arī starpkultūru literāro sakaru pētniecībā, īpaši interesē vācu un igauņu literatūras tulkojumi Latvijā. Interesē arī arhīvpētniecība, galvenokārt korespondence un dienasgrāmatas.

“Rīts ar literatūrzinātnieku” ir astoņi literatūrzinātnieku stāsti par Siguldas novada literatūras vērtībām. Pasākumu ciklu organizē kultūras centrs “Siguldas devons” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniekiem. Pasākumu ciklu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

“Rīts ar literatūrzinātnieku” būs redzams arī kultūras centra “Siguldas devons” Facebook lapā.