Datums:
Adrese:
Kontakti:

Līdz pat 25. augustam Mālpils Kultūras centra izstāžu zālē apskatāma keramikas studijas “Māl-pils” un Tautas lietišķās mākslas studijas “Urga” kopīgi radītā izstāde “EXPERIMENTS”, kurā apskatāmi sezonas laikā radītie darbi.


Izstāde “EXPERIMENTS” ir īpaša ar to, ka tajā apskatāmie darbi katram no to autoriem ir bijis eksperiments – darbu radīšanā izmantota vēl līdz šim neizmantota tehnika vai materiāls.

Saistītā informācija

Mālpils Kultūras centrs