Datums:
Adrese:
  • Pils iela 10, Sigulda, Siguldas pilsēta, Siguldas novads, LV-2150
  • Saņemt norādes
Kontakti:

Ceturtdien, 31. augustā, kultūras centrā “Siguldas devons” tika atklāta multidisciplināras grupas izstāde “Vārds tapa miesa un dzīvoja starp mums… (Jņ 1,14)”. Izstāde būs veltījums šā gada Dzejas dienām.

Starpdisciplinārās izstādes apvienojošā ideja ir mākslas darbam piešķirt vēl vienu dimensiju – tekstuālu vai atsauci uz valodas fenomenu. Izstādē apvienojušies dalībnieki no mākslinieku grupas “ArtPart” un pieaicinātie autori. Vizuālās mākslas darbi – video, keramika, instalācijas, stikls, grafika, glezniecība – ir tapuši, reflektējot par valodas jēdzienu un nozīmi, māksliniekiem mijiedarbojoties domu plūsmā ar mūsdienu un klasiķu tekstu autoriem un dzejniekiem, no Bībeles un tautas dziesmām – līdz pavisam jauno autoru tekstu rindām.

Teksts kā spēcīgs komunikācijas instruments ir atradis unikālu un pārliecinošu vietu vizuālās mākslas jomā. Atsauces uz valodu kā komunikācijas līdzekli un teksta iekļaušana vizuālās mākslas darbos paplašina mākslinieku iespējas un piešķir papildu nozīmes un kontekstus skatītāja iesaistei. Vizuālo elementu un tekstuālā sinerģija sniedz izstādei košu māksliniecisko izteiksmi, kas izaicina un tiecas rezonēt ar auditoriju, radot dziļāku un daudzslāņaināku māksliniecisko pieredzi. 

Teksts izstādē kalpo kā tilts starp dažādiem izteiksmes veidiem. Tas apvieno disciplīnas, ļaujot sadarboties rakstniekiem un vizuālajiem māksliniekiem. Šī saplūšana veicina virzību uz jaunu radošumu. Iekļaujot vārdus un pārdomas par valodu savos mākslas darbos, mākslinieki var virzīt skatītājus uz konkrētu interpretāciju vai emocijām, piedāvājot ieskatu iecerētajā vēstījumā. Mākslinieki aicina skatītājus pārskatīt savus pieņēmumus un iesaistīties diskusijā par sabiedrības normām, personīgo identitāti un plašākām kultūras tēmām, veicinot dinamisku dialogu starp darbu un tā auditoriju.

Izstādē piedalās profesionāli mākslinieki, kuri savā radošā darbībā  apzinās vārda nozīmi vizuālajā mākslā: Sanita Čevere (keramika); Linda Cipruse (keramika); Rita Pranča (keramika, instalācija); Evija Freidenfelde (grafika, instalācija); Dārta Berkmane (keramika); Elīna Zunde (grafika); Gita Straustiņa (keramika); Dace Mola (stikls); Andrejs Bovtovičs (glezniecība, metālmāksla).

Izstāde kultūras centrā “Siguldas devons” būs skatāma līdz 30. septembrim.