Datums:
Adrese:
Kontakti:

No 20. līdz 22. jūnijam biedrība “Smile” aicina uz radošo darbnīcu-plenēru “Visa laba jāņuzāle Aģes pļavās uzziedēja”, kas norisināsies Lēdurgā.

Pasākums tiek organizēts kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu konkursa ietvaros un to finansiāli atbalsta Siguldas novada pašvaldība. Projekta mērķis ir iesaistīt Lēdurgas pagasta un apkaimes bērnus, jauniešus un pieaugušos Vidzemes lībiskās kultūrtelpas dabas ainavas izzināšanā, pielietojot māksliniecisku jaunradi. Reizē arī apgūstot un attīstot gleznošanas prasmes, kā arī apzināties Vidzemes lībiskās kultūrtelpas vērtības – apvidvārdu, vietvārdu izcelsmi un valodas īpatnības.

Lai popularizētu Latvijas lībiskās saknes un lībiešu mantojumu latviešu valodā, Latvijas kultūrtelpā un ainavā, LU Lībiešu institūts sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas Nacionālo kultūras centru, 2023. gadu ir izsludinājuši par Lībiešu mantojuma gadu.

Lēdurga ir piederīga Vidzemes lībiskajai kultūrtelpai un Aģes upes krasti iezīmē vēsturiskās Vidzemes lībiešu apdzīvotās teritorijas, iespējams pat robežas, jo pats upes vārds tulkojumā no lībiešu valodas nozīmē “mala”.

Ievadot pasākumu, 20. jūnijā plkst.11.00 Lēdurgas kultūras namā uz stundu garu sarunu par Vidzemes lībiskajām vērtībām un to izpausmēm mūsdienās visus interesentus aicina Latvijas Kultūras akadēmijas doktorante, LU Lībiešu institūta viespētniece, Vidzemes lībiskās  kultūrtelpas vadītāja Lolita Ozoliņa. 21. jūnijā Lēdurgas Dendroparkā par Aģes Lielo akmeni, tā apkaimi un vēsturiskajām liecībām stāstīs vēsturniece, Lēdurgas Dendroparka vadītāja Sarmīte Kauliņa.

Trīs dienu garumā norisināsies praktiskā daļa – iepazīšanās ar Lēdurgas centra apkaimi, raksturīgo ainavu, augu izpēte, to nosaukumu tulkošana Salacas lībiešu valodā un redzētā  atspoguļojums savos mākslas darbos. Gleznošanas nodarbības notiks Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas skolas pasniedzēju Evas Keišas un Viļņa Mežala vadībā.

Plenēra noslēgumā 22. jūnijā plkst. 19.00 būs skatāma radošo darbu izstāde Lēdurgas “Puķudruvās”, kā arī klātesošos ar savu muzikālo sniegumu priecēs koklētāja un dziedātāja Zane Sniķere koncertā “Saule rasas pilienā”. Šis koncerts būs kā ievads tam sekojošajām. Vasaras Saulgriežu svinībām Lēdurgas centrā. Darboties plenērā aicinām lielus un mazus dalībniekus no 12 gadu vecuma. Dalībnieku skaits ierobežots.

Saistītā informācija

Lēdurgas dendroparks