Datums:
Adrese:
Kontakti:

18. martā plkst. 11.00 Mālpils muižā notiks cikla “Rīts ar literatūrzinātnieku” tikšanās. Šoreiz vēsturniece Kristīne Zaļuma stāstīs par “lasīšanas revolūcijas” atbalsīm Vidzemes muižu bibliotēkās un lasītāju sirdīs. Pasākumu iespējams apmeklēt gan klātienē, gan skatīties tiešraidē kultūras centra “Siguldas devons” Facebook lapā.

Priekšlasījumā ielūkosimies Vidzemes muižu bibliotēku grāmatu plauktos, īpaši 19. gadsimta pirmajā pusē, un meklēsim atbildes uz jautājumiem, kas patiešām aizkustināja lasītāju sirdis, savā ikdienas dzīvē iekļaujot lasāmvielu dažādās valodās un nozarēs. Kas muižas laikos veidoja šo īpašo lasīšanas kultūrtelpu Vidzemes laukos?

Mūsdienās dažādu Latvijas un ārzemju atmiņas institūciju krājumos glabātie Latvijas muižu bibliotēku katalogi, grāmatu saraksti un grāmatu eksemplāri sniedz plašu un bagātīgu informāciju par iespieddarbu un dokumentu privātajiem krājumiem. Vidzemes, tostarp arī Siguldas novada, muižās lasīšanas kultūru un cilvēku ikdienas dzīves paradumiem, kur rosīgas izglītošanās un laiskas atpūtas centrā, nereti izvirzījās grāmatu un laikrakstu lasīšana. Tie kalpo kā lielisks izziņas avots par Vidzemes muižu sabiedrības vēsturi un kādreizējām kultūras vērtībām muižās.

Kristīne Zaļuma ir vēsturniece, Latvijas Universitātes zinātniskā grāda vēsturē pretendente, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra vadītāja. Pētniecības un zinātnisko interešu loks aptver vēsturisko krājumu izcelsmes (proveniences), kultūras mantojuma aizsardzības, lasīšanas kultūras, Latvijas muižu un bibliotēku vēstures jautājumus. Grāmatu “Liepupes muiža” (2014), “Neredzamā bibliotēka: Latvijas Nacionālās bibliotēkas 14 vēsturiskās kolekcijas” (2019), “Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas simts gados (1919–2019)” (2019), “Vidzemes muižas un to bibliotēkas” (2022) un vairāku zinātnisku un populāru publikāciju autore.

Cikls “Rīts ar literatūrzinātnieku” šogad pēta dažādos grāmatas ceļus pie lasītāja, tematiski tas saistīs un iekļauts Latvijas Nacionālās bibliotēkas cikla “Grāmatai 500” programmā. Cikls sagatavots sadarbībā ar Latvijas universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu. Tas pievērš uzmanību gan izdevējiem, gan citiem būtiskiem aspektiem – bibliotēku darbam, lasīšanas paradumu evolūcijai, grāmatu tirdzniecībai, cenzūrai, muižu bibliotēku nozīmei cauri laikiem un citiem. Cikla noslēgumā, turpinot iesākto tradīciju, saruna par grāmatas ceļu pie lasītāja mūsdienās.

Pasākumu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. Informatīvais atbalstītājs – pasākumu cikls “Latviešu grāmatai 500”.