10. novembrī Turaidas muzejrezervātā risināsies gadskārtējā konference un Georga Holīka grāmatas “Vienotā Vidzemes un ārzemju dārzkopība” (1684) faksimila atvēršana. Ieeja pasākumā no plkst. 9.30, reģistrējot dalību, iepazīstot grāmatu galdu un tautas lietišķās mākslas studijas “Vīgrieze” 50 gadu jubilejas izstādi “Sapņi. Ceļš. Ejam” Turaidas muzejrezervāta Izstāžu zālē.

Dienas programma:

  • plkst. 10.00 pasākuma atklāšana un uzrunas (Vija Stikāne, Turaidas muzejrezervāts Līga Dimante, Kultūras ministrija);
  • plkst. 10.10–12.30 ziņojumi: Anna Jurkāne, Turaidas muzejrezervāts “Par pārmaiņām mantojuma saglabāšanas darbā”, Mārtiņš Mintaurs, Dr. hist., Latvijas Nacionālā bibliotēka “Ieskats tautas celtniecības aizsardzībā Latvijā 20. gadsimtā: gatavojot publicēšanai katalogu “Piemineklis lauku sētai. Turaidas pagasta zemnieku sētu uzmērojumi Turaidas muzejrezervāta krājumā””, Mārtiņš Gills, Dr. sc. comp., Latvijas Astronomijas biedrība “Turaidas saules pulksteņi”, Alise Gunnarssone, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs “Gaujas lībiešu diēta”, Justīne Timermane, Turaidas muzejrezervāts “Gotlandes rūnakmeņi” un Baiba Biteniece, Turaidas muzejrezervāts “Ieskats Covid-19 pandēmijas liecību komplektēšanas procesā Turaidas muzejrezervāta krājumam”;
  • plkst. 12.30–14.00 pusdienas pārtraukums kopā ar folkloras kopu “Putni”, atzīmējot latviešu tradicionālos gadskārtu svētkus Mārtiņus, baudot tradicionālās putras cienastu. Kopīga fotografēšanās;
  • plkst. 14.00–16.00 čehu garīdznieka-trimdinieka un dārzkopja autodidakta Georga (Jīržija) Holīka grāmatas “Vienotā Vidzemes un ārzemju dārzkopība” (Rīga, 1684) faksimila atvēršana. Čehijas vēstnieces Janas Hinkovas (Jana Hynková) uzruna, Edgars Ceske, Dr. hist., Turaidas muzejrezervāts “Jiržīja  Holīka grāmata un tās kultūrvēsturiskais konteksts” un Pauls Daija, Dr. philol., Latvijas nacionālā bibliotēka “Literatūra latviešu valodā par dārzkopību un augļu koku potēšanu līdz 19. gadsimta vidum”.

Dalība konferencē ir bez maksas.

Papildu informācija, zvanot uz tālruņa numuru 29384512 vai rakstot e-pasta adresi pasts@turaida-muzejs.lv.