Jau šajā rudenī Siguldā aizsāksies pasākumu kopums piedzīvojumu un dabas terapijai, kurā Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja iepazīties ar pasaulē pieaugoši populāro piedzīvojumu un dabas terapiju. “Adventure Therapy” no 1. septembra līdz 15. oktobrim vērsīs īpašu uzmanību uz piedzīvojumu un dabas terapijas potenciālu risināt Covid-19 pandēmijas ietekmē samilzušās cilvēku mentālās veselības problēmas, piemēram, nošķirtības sajūta, nomāktība, trauksme, paaugstināts stress, depresija un citas.

Piedzīvojumu un darbas terapijas programma ietver vairākus pasākumus dabā:

01.09. – 02.09. “Uzdrīksties”

29.09. – 30.09. “Dzīve – upes plūdums”

23.09. – 26.09. “Klusuma skaņas”

02.09. / 19.09. / 23.09. “Pārdomu gājiens”

01.10. “Klusuma prakse dabā”

Septembris – oktobris “Nature walk & talk”

Projekta ietvaros Siguldas novada teritorijā notiks arī pētījums par to, kādi faktori piedzīvojumu terapijas programmām pozitīvi ietekmē to dalībniekus, lai nākotnē skaidrāk noteiktu, kas ir efektīvākie programmu aspekti dažādām mērķauditorijām.

Projekts tiek īstenots un līdzfinansēts ERAF projekta “Latvijas veselības tūrisma klasteris” Nr. 3.2.1.1/16/A/010 ietvaros. Adventure Therapy Latvia ir domubiedru grupa, kas apvieno ergoterapeitus, psihologus, pieredzes izglītības un piedzīvojumu terapijas praktiķus no “EŽI”“The Latvian Element”“Latvijas Ergoterapeitu asociācija”“Lūzumpunkts”“Sense of Team”, kā arī psihoterapijas speciāliste Inga Birkmane