Datums:
Adrese:
Kontakti:

Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izstādes atklāšana Koprades laboratorijās otrdien, 16.maijā plkst. 16.30.

Izstādes koncepcija veidota LNKC organizētā 2021./22. mācību gada Valsts konkursa Latvijas profesionālās ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņiem ietvaros.
Izstādes kuratores un autores Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Ance Eva Pauloviča, Marta Ģērmane, Ērika Rupeika, skolotāja Ērika Zutere.
Konkursa pieteikumā autores raksta: “izstādi iedvesmoja Renē Magrita darbs “Cilvēka dēls”, jo kad ieraudzījām šo darbu, mēs uzreiz sapratām tā domu un to, ko Renē Magrits ir centies pateikt. “Aloģisms, absurds, slēpšanās no reālās dzīves, ilūzija un sevis neizprašana.” Tas bija mūsu pirmais iespaids par šo darbu un tas bija tas, kas mūs aizrāva.

Mākslas kuratore Inga Šteimane vērtējot konkursa darbus atzīmē “Izcili’. Precīzs iedvesmas avota apraksts, precīzs savu izjūtu definējums. Precīzs jaunā objekta plānojums un apraksts. Izvēlētā tēma ir plaša un intuitīvi tverta, taču autori nepārspīlē savu iespēju un grib mēģināt dot kādu ieguldījumu situācijas uzlabojumā, kā var spriest pēc apraksta, globālā mērogā. Tā ir iedvesmojoša vēlme un šīs ideālisma pozīcijas ir ļoti svarīgas mākslas darbu veidošanā.“
Sākotnējais koncepts plānots vienā no koprades laboratorijas namiņiem, realizējot izstādi dabā, tēma paturpināta un vizuāli apspēlēts izstādes nosaukums.

Saistītā informācija

Stacijas laukums un Laimas pulkstenis