Datums:
Adrese:
Kontakti:

Līdz 17.februārim Krimuldas Tautas nama mazajā zālē skatāma Inčukalna mākslinieku kopas mākslinieces Rasmas Šubes Baltgailes personālizstāde “Ainava”( akvarelis).
Rasma dzimusi Rankas pagastā 1961. gadā. Prasmes zīmēšanā Rasma mantojusi no tēva brāļa un tēva māsas. Domājot par jaunības gadiem, Rasma sevi vienmēr atceras ar zīmuli un krītiņu rokās.
Vecāki no Rankas pārcēlās uz Inčukalnu, tad zīmēšanas skolotājs Voldemārs Gudovskis Rasmai ielika pamatus gleznošanās ar akvareli.
1984. gadā viņa pieteicās VEF tautas gleznošanas studijā “Varavīksne” pie vadītājas Ilzes Strekavinas. Tur turpinājusi gleznot ar akvareli. Ilzes iedrošināta Rasma iestājas Rēzeknes mākslas koledžā un to pabeidza kā māksliniece un keramiķe. Turpinot darboties studijā “Varavīksne”, viņa ir piedalījusies izstādēs Ķīpsalā, Ziemeļblāzmas kultūras namā, Mežaparkā, VEF kultūras pilī, Vecrīgā un ABC dambī Pārdaugavā.
2002. gadā Jānis Zvirbulis dibināja Inčukalna mākslinieku kopu, tur Rasma darbojas jau no pirmsākumiem. Viņa turpina piedalīties mākslinieku kopas rīkotajās izstādēs. Visus šos gadus Rasma palikusi uzticīga akvarelim.
2021. gadā Inčukalna tautas namā norisinājās Rasmas personālizstāde. Rasmu atbalsta Inčukalna mākslinieku kopas patreizējā vadītāja Dace Saulīte.