Datums:
Adrese:
  • Mālpils Evanģēliski luteriskā baznīca, Alejas iela 1, Mālpils, Siguldas novads
  • Saņemt norādes
Kontakti:
Cenas:

Bez maksas

Jūnijā “Rīts ar literatūrzinātnieku” aicina uz Mālpili, kur literatūrzinātnieks Pauls Daija stāstīs par noslēpumaino vācu mācītāju Johanu Gotfrīdu Agelūtu.

Johans Gotfrīds Agelūts (1763-1848) ir viens no noslēpumainākajiem vācu mācītājiem, kas rakstījuši latviski. 19. gs. sākumā Ageluts bija Mālpils mācītājs un rakstnieks, galvenās tēmas viņa darbos bija apgaismība, brīvība un sevis pilnveidošana. Viņš pats nodarbojās ar baku vakcināciju savā draudzē, Agelūta raksti par lauksaimniecības un medicīnas jautājumiem paver ieskatu tālaika latviešu ikdienas dzīvē. Galvenie Agelūta darbi ir “Jauna labu ziņu un padomu grāmata” (1817) un dzejojums “Tie brīvatlaisti Bērtuls un Maija” (1828). Agelūts publicējis dažādus rakstus Vidzemes latviešu kalendārā un laikrakstā “Tas Latviešu Ļaužu Draugs”.

Pasākumā tiks sniegts ieskats Agelūta dzīves gājumā, kā arī raksturota viņa darbība latviešu literatūrā.

Dr. philol. Pauls Daija ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks, grāmatas “Apgaismība un kultūrpārnese: Latviešu laicīgās literatūras tapšana” (2013) autors. Viņš pēta latviešu 18.-19. gadsimta literatūru, Baltijas apgaismības vēsturi, latviešu un vācu kultūras kontaktus.

“Rīts ar literatūrzinātnieku” ir astoņi literatūrzinātnieku stāsti par Siguldas novada literatūras vērtībām. Viena gada garumā uzzinām par to, kādas intrigas slēpjas aiz krāsainajiem Kārļa Cilinska lubu romānu vākiem, kāda mēroga personība slēpjas aiz segvārda Kārlis Dzelzs, kādi bija likteņi Lēdurgas skolas pārziņa Moora trīs talantīgajiem bērniem un daudz ko citu.

“Rīts ar literatūrzinātnieku” tapis Siguldas Devonam sadarbojoties ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu.

“Rīts ar literatūrzinātnieku” skatāms arī Siguldas Devona facebook lapā.

Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds.