Datums:
Adrese:
Kontakti:
Cenas:

Maršruts Nr. 1 – 15 EUR, viens starts.

Maršruts Nr. 2, 3, 4, 5  –  20.00 EUR, viens starts.

JSK Salaiņu kluba biedriem starta nauda maršrutā nr. 1 – 10 EUR, 2,3,4,5 – 15EUR.

Laiks un vieta

Sacensības notiks 2024. gada 22.jūnijā plkst. 9:00. Siguldas novads, Mores pagasts “Salaiņi”.

Sacensību laukums

Smilšu segums 60×50. Labos laikapstākļos iesilde visiem maršrutiem uz zāles laukuma.

Sacensību programma

Maršruts Nr. 1 – vadības maršruts, speciālās divu fāžu sacensības, 1 fāze  (soļi, rikši, apstāšanās, volti, kavaletes, serpentīns u.c.), 2 fāze šķēršli (pēc izvēles). (Balvas: Rozete, diploms, piemiņas balvas.)

Maršruts Nr. 2 – Krustiņu maršruts līdz 40 cm, bez ierobežojumiem (ideālais laiks). (Balvas: Rozete, diploms, ziedi un balvas.)

Pieteikumā norādīt jātnieks startē ar poniju vai zirgu.

Maršruts Nr. 3 – Šķēršļu augstums 50/60 cm, bez ierobežojumiem (Sacensības ar handikapu, ideālais laiks) Pieteikumā jānorāda kurā augstumā vēlas startēt. (Balvas: Rozete, diploms, ziedi un balvas.)

Pieteikumā norādīt jātnieks startē ar poniju vai zirgu.

Maršruts Nr. 4 – Šķēršļu augstums 80/90 cm, bez ierobežojumiem (Sacensības ar handikapu, speciālās divu fāžu sacensības) Pieteikumā jānorāda kurā augstumā vēlas startēt. (Balvu fonds: 200EUR kā arī ziedi, rozetes.)

Pieteikumā norādīt jātnieks startē ar poniju vai zirgu.

Maršruts Nr. 5 – Šķēršļu augstums 100/110 cm, bez ierobežojumiem (Sacensības ar handikapu, speciālās divu fāžu sacensības) Pieteikumā jānorāda kurā augstumā vēlas startēt. (Balvu fonds: 200EUR kā arī ziedi, rozetes.)

Pieteikumā norādīt jātnieks startē ar poniju vai zirgu.

Dalībnieki drīkst tērpties Līgo/Jāņu noskaņās!

Labākais tērps maršrutā 2,3,4,5 saņems specbalvu!

Pieteikumā norādīt jātnieks startē ar poniju vai zirgu.

Apbalvošana

Maršruts Nr. 1 – apbalvo visus dalībniekus ar rozeti, diplomu, piemiņas balvām.

Maršruts Nr. 2 – 1-5 vietas ieguvējus (rozetes, diplomi, ziedi un dāvanas).

Maršruts Nr. 3 – 1-5 vietas ieguvējus (rozetes, diplomi, ziedi un dāvanas).

Maršruts Nr. 4 – 1-5  vietas ieguvējus (diplomi, rozetes, ziedi un naudas balvas).

Maršruts Nr. 5 – 1-5 vietas ieguvējus (diplomi, rozetes ziedi un naudas balvas).

Rīcības komiteja

Sacensības rīko – JSK SALAIŅI BIEDRĪBA.

Sacensību tiesnesis – Egils Broks.

Maršrutu sastādītājs – Egils Broks

Dalības maksa

Maršruts Nr. 1 – 15 EUR, viens starts.

Maršruts Nr. 2, 3, 4, 5  –  20.00 EUR, viens starts.

JSK Salaiņu kluba biedriem starta nauda maršrutā nr.1 – 10 EUR, 2,3,4,5 – 15EUR.

Pieteikumi:

Jāsūta uz epastu: jsksalaini@inbox.lv

(jānorāda jātnieka vārds, uzvārds, zirga vārds, maršruta nr., klubs un vai startē ar zirgu vai poniju.)

Pieteikumi jaiesniedz līdz 20.06.2024. plkst. 21:00