Datums:
Adrese:
  • Leona Paegles iela 3, Sigulda, Siguldas pilsēta, Siguldas novads, LV-2150
Kontakti:

19. septembrī plkst. 17.00 Siguldas novada bibliotēkā norisināsies “Sarunas bibliotēkā” par grāmatām, bioloģiju un skolu ar mācību grāmatu autori un skolotāju Līgu Sausiņu. Jaunākais autores veikums – trīs mācību grāmatas bioloģijas apgūšanai 7., 8. un 9. klasē. Šo grāmatu veidošanā ir bijusi iesaiste daudziem siguldiešiem, palīdzot ar fotogrāfijām, tāpēc šī tikšanās bibliotēkā iecerēta kā pateicība viņu līdzdalībai un tikšanās ar dažiem fotoattēlu varoņiem.

Līgas Sausiņas pedagoģiskā darba pieredze ir mērāma turpat 30 gadu garumā, un viņa ir mācījusi bioloģiju visās klašu grupās no 7. līdz 12. klasei. Bioloģiju māca ar lielu aizrautību un ar savu piemēru iemāca skolēniem atbildīgu attieksmi pret darbu. Mācību procesā izmanto kompetenču izglītības pieeju, metodiski cenšoties palielināt skolēnu mācīšanās aktivitāti, skolēnu līdzdalību mācību procesā un bioloģijas mācību satura apguvi sasaistīt ar vispārējo prasmju attīstīšanu. Lai skolēniem un skolotājiem būtu atbalsts – kvalitatīvs teorētiskais ietvars, sākusi rakstīt mācību grāmatas.
Līga Sausiņa ir 20 bioloģijas mācību grāmatu un mācību līdzekļu (skolotāja grāmatu un darba burtnīcu) autore, un trīs grāmatu līdzautore. Grāmatu rakstīšana aizsākusies 2002. gadā, kad izdevniecība “Zvaigzne ABC” piedāvāja publicēt pirmo radošo aizraušanos – uzdevumu krājumu bioloģijā. Līga ir arī tulkojusi no angļu valodas daļu no enciklopēdijas “Dzīvnieki”.