Datums:
Adrese:
Kontakti:

28. maijā Svinēsim Siguldas svētkus “KOPĪBA” Atvērsim durvis uz KOPĪBAS svinēšanu kopā!

Pēc tradicionālā svētku gājiena kas vedīs uz Siguldas pilsdrupu estrādi, notiks kopīga himnas “Zied ievas Siguldā” dziedāšana un pulkstens 20.50 grupas “Labvēlīgais Tips” koncerts.

Novada publiskajās aktivitātēs var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Fotoattēli un video var tikt izvietoti Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un pašvaldības kontos sociālajā tīklā Facebook, Twitter un Instagram.