Datums:
Adrese:
  • Gaujaslīču iela 17, Gauja, Inčukalna pag., Siguldas nov., Gauja, Latvia
  • Saņemt norādes
Kontakti:
Cenas:

Iepriekš ziedojums 15.00 EUR

Pasākuma dienā 20.00 EUR

Meklējam PUMPAINAS vai PUĶAINAS drānas un uz nākamo izdancošanās ballīti Gaujas Klubs! 

Piesakies! GALDIŅU REZERVĀCIJA LĪDZ 8.05.


Informācija par ziedojumu veikšanu

LV64UNLA0055003092277

Biedrība ,, Atpakaļ Nākotnē,, 

Maksājuma mērķī: Ziedojums 

(cilvēku skaits Lelde 6)

Piemēram: Ziedojums 6