Datums:
Adrese:
Kontakti:
Cenas:

Ieeja koncertā bez maksas.

Novembris ir patriotisma un Latvijas mēnesis, kurā lepojamies par zemi, kurā dzīvojam un svinam svētkus. 17. novembra vakarā Mālpils Kultūras centra lielajā zālē svinēsim Latvijas svētkus koncertā “Latvijai – 105”, kurā satiksies trīs paaudzes, kopīgi izdziedot un izdejojot katrs savu Latviju.

Koncertā piedalās Mālpils PII “Māllēpīte” dejotāji, Mālpils Vidusskolas dziedātāji un dejotāji, Mālpils Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņi, kā arī Mālpils Kultūras centra amatiermākslas kolektīvi.

Saistītā informācija

Mālpils Kultūras centrs