Veselības inspekcija jūnija sākumā veikusi Gaujas peldvietas peldūdens kvalitātes analīzes. Iegūtie rezultāti uzrāda, ka Siguldas pilsētas oficiālajā pludmalē pie Gaujas ūdens kvalitāte atbilst higiēnas prasībām, un tajā ir atļauts peldēties.

Peldvietu ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta gan laboratoriski, gan vizuāli. Laboratorijā tiek noteikti ūdens mikrobioloģiskie rādītāji – fekālā piesārņojuma indikatori – zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki.

Atgādinām, ka Siguldas pilsētas oficiālā pludmale pie Gaujas ir iekļauta peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa programmā 2021. gadam. Ūdens kvalitāti kontrolē Veselības inspekcija. Peldsezonas laikā, kas ir noteikta no 15. maija līdz 15. septembrim, peldūdens paraugi tiek ņemti katru mēnesi, kopumā piecas reizes.

Vienīgā oficiāli reģistrētā peldvieta Siguldas novadā ir Gaujas pludmale, kurā ir tīra vide, tiek nodrošināta drošība krastā un uz ūdens, kā arī pludmales teritorija ir atbilstoši labiekārtota. Tāpat sabiedrībai ir brīvi pieejama iespēja atpūsties pašvaldības īpašumā pie Jūdažu ezera un Roķēnu ūdenskrātuves.

Atgādinām, ka joprojām jāievēro piesardzības pasākumi un individuālā atbildība par savu veselību. Aicinām rūpēties par roku higiēnu un izmantot publiski pieejamos dezinfekcijas stendus, kā arī ievērot distanci un sanitāro protokolu, apmeklējot publiskas vietas un pasākumus.