1. decembrī Marokā UNESCO Starpvaldību komiteja nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai ir lēmusi iekļaut UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā vairāku valstu mantojuma elementu “Koku pludināšana”, kurā ietilpst arī Latvijas Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma vērtība – Gaujas plostnieku amata prasmes.

Multinacionālo iesniegumu “Koku pludināšana” (Timber Rafting) kopā veidojušas sešas valstis – Latvija, Austrija, Čehija, Polija, Spānija un Vācija. Līdz šim Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā no Latvijas vērtībām iekļauta Dziesmu un deju svētku tradīcija un simbolisms Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, savukārt Suitu kultūrtelpa iekļauta Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā.

Koku pludināšanas tradīcijas pieteikums saņēmis ļoti pozitīvu ekspertu vērtējumu, kurā uzsvērts tas, ka pieteiktā vērtība demonstrē cilvēka ciešo saikni ar dabu un dabas resursu saprātīgu izmantojumu, kas pilnībā atbilst Eiropas kursam uz ilgtspējīgu attīstību. UNESCO Starpvaldību komiteja pieteikumu izcēlusi kā piemēru veiksmīgai starptautiskai sadarbībai pieteikuma gatavošanā un īpaši uzsvērusi pašu kopienu lielo iesaisti sava nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstīšanā.

19. gadsimtā plostu braukšana bija iecienīts Vidzemes zemnieku peļņas darbs pavasarī, bet 20. gadsimtā plostus Gaujā palēnām nomainīja ekonomiski izdevīgākā vaļējā kokmateriālu pludināšana. 1996. gadā tradīcija tika atjaunota, aizsākot ikgadēju plosta siešanu un pludināšanu pa Gauju līdz Strenčiem, kur tā noslēdzas ar Gaujas plostnieku svētkiem, īpašu plosta sagaidīšanas brīdi, Gaujas plostnieku gājienu un sveikšanu. 2018. gadā Gaujas plostnieku amata prasmes tika iekļautas Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.

Siguldā, pašā Gaujas krastā, pie oficiālās peldvietas, pieejama unikāla ekspozīcija “Gaujas plostnieka stāsts”, kas vēsta par šo seno arodu – koku pludināšanu. Tajā vienuviet iespējams iepazīties gan ar koku pludināšanas vēsturi, gan apskatīt īstu astes plosta mājiņu ar tās iedzīvi, kā arī pašam iemēģināt roku plostu siešanā un citās plostnieka arodam raksturīgās nodarbēs.

Marokas pilsētā Rabātā bija ieradušies arī biedrības “Gaujas plostnieki” pārstāvji, lai kopā ar citu valstu koku pludināšanas tradīcijas pārstāvjiem būtu klāt šajā svarīgajā brīdī.

UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvais saraksts tiek veidots, lai nodrošinātu nemateriālā kultūras mantojuma lielāku uzskatāmību un paplašinātu izpratni par tā nozīmību, kā arī veicinātu dialogu par kultūras daudzveidību. Sarakstā līdz šim iekļautas 640 vērtības no 140 pasaules valstīm, un šogad saraksts tiks papildināts ar vēl vismaz 35 vērtībām.