“Gūtmaņa ala” iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes Arheoloģiskais piemineklis. Piemineklim noteikta aizsardzības zona un uzturēšanas režīms.

Pieminekļa saglabājamās vērtības:

-ārējais veidols ainavā;

-arheoloģiskais konteksts;

-nemateriālās liecības;

-reljefs;

-arheoloģiskās senlietas.

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izvirzītās prasības arheoloģiskajam piemineklim skat. “Latvijas Vēstneša” 19. septembra laidienā: https://www.vestnesis.lv/op/2023/181.12