2023. gada nogalē Mergupes dabas takā Mālpilī no dabas materiāliem izveidota šķēršļu trase bērniem un jauniešiem. Takā uzstādīti 15 šķēršļu veidi, kas pārbaudīs apmeklētāju līdzsvaru un veiklību, piemēram, “Kustīgo mietiņu tilts”, “Gredzeni”, “Trīsstūri”, “Mazās kustīgās laipas” un citi. Zem visas šķēršļus joslas dabas takā izveidots drošības segums no šķeldas.

Aktīvās atpūtas zona izveidota, pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda konkursam “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”, kur 2022. gadā Siguldas novada pašvaldība novērtēta kā Ģimenei draudzīgākā Rīgas plānošanas reģionā. Kā to paredz konkursa noteikumi, iegūtā naudas balva 20 tūkstošu eiro apmērā, uzklausot iedzīvotāju viedokli, ieguldīta, izveidojot aktīvās atpūtas zonu bērniem Mālpilī, Mergupes dabas takā.

Projektu publiska iepirkuma rezultātā īstenoja SIA “Okrafts” par līguma summu 20 115,32 eiro, no kuriem 20 000 eiro – Sabiedrības integrācijas fonda līdzfinansējums.

Jau ziņots, ka pērn Siguldas novada pašvaldība atzīta par ģimenei draudzīgāko Latvijā, saņemot nomināciju un galveno balvu – finansējumu 30 tūkstoši eiro apmērā ģimenei draudzīgas iniciatīvas īstenošanai. Iesaistot novadniekus un iedzīvotāju padomes, šā gada sākumā aicinājām iesniegt idejas, kuras realizēt par iegūto finansējumu. Kopumā iedzīvotāju padomes saņēma vairāk nekā 40 idejas, kuras izvērtēja iedzīvotāju padomju locekļi individuāli sapulcēs un kopīgā padomju tikšanās reizē, kas notika janvāra beigās, lai vēlāk no katras teritorijas vienu ideju nodotu sabiedrības balsojumam. Apkopojot gan elektroniski, gan klātienē saņemtās balsojuma veidlapas, vislielāko iedzīvotāju atbalstu saņēma projekts “Mālpils bērnu laukuma papildinājums”. Paredzēts, ka projektu īstenos šogad, ņemot vērā Sabiedrības integrācijas fonda organizētā konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” nosacījumus par finansējuma izlietošanu.