Siguldas dzelzceļa stacijas koprades laboratorijās līdz 7. septembrim atvērta izstāde “Turaidas muzejrezervāta stāsti”. Šoreiz skatāmi divi stāsti – Mintauta Slapjuma fotoizstāde “Fotoalbuma stāsti – sešdesmitie gadi Turaidā” un ieskats Turaidas pils arheoloģiskās izpētes divdesmit piecos gados.

Vienā no Koprades laboratoriju namiņiem skatāmas fotogrāfijas no “Turaidas pils arheoloģiskās ekspedīcijas dalībnieku albuma. 1976–2000”, kas tiks atklāts 26. augustā Arheologu svētku laikā Turaidas pilī.

Turaida ir viena no arheoloģiski visvairāk pētītajām viduslaiku pilīm Latvijā. Divdesmit piecu  gadu garumā no 1976. līdz 2000. gadam notika Turaidas pils arheoloģiskā ekspedīcija, kurā piedalījās 1802 ekspedīciju dalībnieki – tehnisko darbu vadītāji, zīmētāji, darbinieki. Arī daudzi Siguldas skolēni vasaras brīvlaikos savulaik ir strādājuši pils arheoloģiskajos izrakumos. Arheoloģiskās izpētes laikā iegūtā informācija, senlietas un zināšanas ir pamatā pils restaurācijai un tajā redzamajām ekspozīcijām. Katram, kas piedalījies Turaidas pils arheoloģiskajos izrakumos, ir savs nopelns mūsu novada mantojuma apzināšanā un saglabāšanā.

Pārējos namiņos siguldieša Mintauta Slapjuma fotoizstāde. Mintauts Slapjums dzimis 1943. gada 12. septembrī Krimuldas sanatorijā, dzīvojis Turaidā, bet mūsdienās dzīvo Siguldā. Mācījies Siguldas 1. vidusskolā, kuru beidzis 1962. gadā. Septiņdesmitajos gados absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu (tagad Rīgas Tehniskā universitāte), strādājis par inženieri Siguldas telefona centrālē. Pabeidzot vidusskolu, Mintauts par pirmo algu iegādājies fotoaparātu “Zarja”. Viņš pārsvarā fotografējis tuvu cilvēku portretus, ainavas, darba vietu pasākumus un ballītes, ikdienas dzīves momentus. Interesi par fotografēšanu bija  rosinājušas viņa onkuļa Leonīda Atslēgas fotografēšanas prasmes.

Izstādē apskatāmas melnbaltas momentfotogrāfijas, kas uzņemtas 20. gadsimta sešdesmitajos gados. Šo fotogrāfiju negatīvi glabājas Turaidas muzejrezervāta krājumā. Šobrīd Mintauta Slapjuma fotogrāfijas ir lielisks dokuments, kas parāda tā laika cilvēkus, vidi un notikumus Turaidā.