Nosacījumi, kādi jāievēro, lai apmeklētu Siguldas Jauno pili, Pils ielā 16, Siguldā –

Pirms Siguldas Jaunās pils apmeklējuma aicinām izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt pili, ja konstatēti infekcijas slimības simptomi. Siguldas Jaunās pils darbiniekiem ir tiesības neielaist apmeklētājus ar izteiktiem elpceļu slimības simptomiem.

Siguldas Jaunajā pilī tiek ielaisti apmeklētāji ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu: 

  • Ienākot Siguldas Jaunajā pilī, jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments (ID karte vai pase);
  • Bērniem vecumā līdz 12 gadiem nav jāuzrāda sertifikāti – bērna sertifikāta statuss tiek pielīdzināts pavadošās personas statusam; bērni vecumā no 12 gadiem, apmeklējot ģimenes lokā, var uzrādīt arī sertifikātu par 72h negatīvu testu vai laboratorisko izziņu, kā arī personu apliecinošu dokumentu;
  • Pils iekštelpās jālieto mutes un deguna aizsegs;
  • Ekskursiju organizatori vai ekskursiju vadītāji veic grupas dalībnieku reģistrāciju, ievācot sekojošu informāciju – vārds, uzvārds, tālruņa numurs. Šie dati tiek uzglabāti 1 mēnesi un nepieciešamības gadījumā iesniegti SPKC;
  • Grupā nedrīkst būt vairāk par 30 personām;
  • Siguldas Jaunajā pilī ir noteikts maksimālais apmeklētāju skaits;
  • Apmeklētājiem jāņem vērā, ka pils darbinieki kontrolē apmeklētāju plūsmu pils iekštelpās. Pils darbinieki var likt uzgaidīt ārpus pils, ja pils telpās ir sasniegts atļautais apmeklētāju skaits.

Organizētās grupas obligāti iepriekš jāpiesaka, sazinoties ar:

Siguldas novada Tūrisma informācijas centru T. +371 67971335 vai Siguldas Jauno pili T. +371 67970862.

Informācija aktualizēta 18.01.2022.