Viena no Siguldas novada lielākajām kultūras mantojuma vērtībām ir Livonijas ordeņa Siguldas pils, kuru pērn apmeklēja vairāk nekā 60 tūkstoši tūristu. Papildus tam Siguldas pilsdrupu estrādē, kas ir īpaša ar savu unikālo ainavu uz Gaujas senieleju, Turaidas pili un Krimuldas muižu, ik gadu notiek koncerti un svētki, kuros uzstājas Latvijas un pasaules līmeņa mākslinieki. Lai sargātu pagātnes vērtības, veikti Livonijas ordeņa pils vēsturiskā mūra ārkārtas atjaunošanas darbi.

Pirmie ārkārtas remontdarbi tika uzsākti jau 2023. gadā pavasarī, kad pēc straujās klimata maiņas ziemā tika konstatētas plaisas un nestabili akmeņi Livonijas ordeņa pils dienvidu torņa ārējā mūrī. Lai novērstu risku pilsdrupu apmeklētājiem, tika izbūvēts koka drošības tunelis. Eksperti, apsekojot mūri, konstatēja nestabilu un kustīgu akmeņu mūra posmus, lāstekas torņa logu ailās, kā arī to, ka plašās mūra zonās mūrjava kļuvusi stipri irdena un zaudējusi saistvielu.

Tāpēc Siguldas novada pašvaldība pieņēma lēmumu veikt visa dienvidu torņa mūra ārkārtas restaurāciju, un steidzamības kārtā tika izstrādāts torņa mūru ārkārtas atjaunošanas darbu plāns, lai novērstu lietus ūdeņu iekļūšanu torņa mūra konstrukcijās, stabilizētu un nostiprinātu mūra čaulu, kā arī aizpildītu mūra izskalojumus ar kaļķa bāzes injekciju javu.

Nostiprināšanas un konservācijas darbu ietvaros veikta neorģinālo un nestabilo šuvju demontāža; mūra virsmas attīrīšana un šuvojuma atjaunošana ar kaļķa bāzes javu; mūrēšanas un apmetuma darbi; nestabilās un irstošās mūra mūrjavas nostiprināšana ar pakāpenisku piesūcināšanas metodi; mūra daļas pastiprināšana ar injekciju metodi; deformācijas caurplaisu injicēšana un nostiprināšana ar armatūras stieņiem un mūra pārklāšana ar hidrofobizējošu līdzekli.

Jau nākamajā nedēļas nogalē, 20. janvārī, Livonijas ordeņa Siguldas pilī norisināsies lielākais gastronomijas festivāls Siguldā “Ziemas garšu svinēšana”, kurā varēs baudīt labāko no Siguldas un Rīgas–Gaujas reģiona restorāniem.