Adrese:

Nepamatoti represētajiem Lēdurgas ciema iedzīvotājiem piemineklis. 1949. gada 25. marta deportācijas akcijas “Krasta banga” (Прибой) laikā uz mūža nometinājumu Sibīrijā tika izsūtīti 96 lēdurdzieši;