Pirmajā svētdienā pēc pavasara Saulgriežiem, kas šogad būs 26. martā, lībiešu savulaik apdzīvotajos novados, tai skaitā arī Siguldas novadā, pirmo reizi tiks atzīmēta Lībiešu mantojuma diena, kuras svinēšanai pievienoties aicināts ikviens interesents. Latvijas Universitātes Lībiešu institūts sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas Nacionālo kultūras centru 2023. gadu ir pasludinājis par Lībiešu mantojuma gadu.

Lībieši ir unikāla Latvijas vērtība – tās otra pamattauta un senie iedzīvotāji, kas saglabājuši savu valodas un kultūras savdabību līdz pat mūsdienām. Lībiešu mantojums sniedzas ievērojami dziļāk un plašāk – lībieši, kas savulaik apdzīvojuši teju trešdaļu Latvijas, gadu tūkstošu laikā ir devuši nozīmīgu artavu latviešu valodas, Latvijas tautas un tās identitātes, Latvijas valsts un tās simbolu izveidē.

Latvijas lībiskās saknes ir dziļi ieaudušās Latvijā kopumā, taču īpaši tajos Latvijas novados, kuros lībieši savulaik dzīvojuši. Tas atklājas valodā, it īpaši latviešu valodas lībiskajā dialektā, vietu nosaukumos, pilskalnos, svētvietās un tradīcijās. Lībieši  9.–10. gadsimtā apdzīvo Daugavas lejteci. Viņu etniskā un kultūras attīstība veidojas Baltijas jūras somu, skandināvu un baltu ietekmē. Ap 11. gadsimtu lībiešu kultūra uzplaukst arī Gaujas krastos – Turaidas, Siguldas un Krimuldas, Lēdurgas apkārtnē. Pie Gaujas dzīvojošos  lībiešus dēvē par Gaujas lībiešiem. Turaidas muzejrezervāts atrodas senā Gaujas lībiešu pilsnovada centrālajā daļā. Gaujas lībiešu apdzīvotās zemes 12. gadsimta beigās aizņem ap 1000 kvadrātkilometru plašu teritoriju, kas sadalīta pilsnovados.

Pieminot un godinot Siguldas novada lībiskās saknes, 22. martā pār Siguldas Gaujas senieleju (uz Siguldas Gaujas tilta) tiks pacelti lībiešu zaļi balti zilie karogi. 23. martā plkst. 18.00, iezīmējot lībiešu apdzīvotās vietas, pie Gaujas sadziedāsies Siguldas novada folkloras kopas “Senleja”, “Putni” un “Tiptaiņi”. Pasākuma laikā tiks ierobežota satiksme pār Siguldas Gaujas tiltu.

26. martā plkst. 6.00 Lēdurgas dendroparkā notiks saules sagaidīšana un putnu modināšana.

Putniem ir bijusi īpaša loma arī senajās rotās – plaši pazīstami ir tā dēvētie “lībiešu putniņi” – piekariņi, kas atrodami arheoloģiskajos materiālos lībiešu savulaik apdzīvotajās vietās. Putni tiek modināti dziedot īpašu putnu modināšanas dziesmu – “Tšītšōrlinkizt” (Čīčorputni).

Plkst. 9.00 pie Lēdurgas Kultūras nama notiks lībiešu karoga pacelšana un lībiešu putniņu gatavošana.

Turaidas muzejrezervāts 26. martā plkst. 12.00 aicina uz ekskursiju ekspozīcijā “Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”. Gaujas lībiešu mantojuma izpēte ir viena no Turaidas muzejrezervāta pamattēmām. Tā stāsta par lībiešu ikdienas dzīves ritējumu un mītiskajiem priekšstatiem, kas cieši saistīti ar dabas pasauli.

Plkst. 13.00 uz brīvdabas ekskursiju “Meklējam lībiešus Turaidā” tiek aicinātas ģimenes ar bērniem,bet plkst. 15.00 – dziesmas un sarunas kopā ar Rīgas lībiešu dziesmu ansambli LĪVLIST un ekskursija ekspozīcijā “Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”.

– ekskursija ekspozīcijā “Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”.

Visas dienas garumā būs skatāma arī brīvdabas izstāde “Sīki putni, diži putni” un muzejrezervāta teritorijā, līdzīgi kā daudzviet Latvijā, godinot lībiskās saknes un mantojumu,  plīvos zaļi balti zilie lībiešu karogi.

Turaidas muzejrezervāts aicina izstaigāt arī seno Lībiešu dabas taku. Dodoties pastaigā pa taku, iespējams gan ar sajūtām izbaudīt lībiešiem svarīgus dabas elementus – zemi, mežu, ūdeni, akmeni, gaisu-, gan arī iepazīt Turaidas lībiešu vēsturi.

26. martā no plkst. 10.00 līdz 18.00 Baltu rotu darbnīcā, Pils ielā 16, Siguldā  būs iespēja aplūkot seno rotu bagātības,  kas nebeidz pārsteigt ar savu formu, rakstiem un stāstu. Starp rotām aplūkojama arī kopija no 10–12. gadsimta seno līvu piekariņa.

Savukārt Siguldas novada Jaunrades centrs aicina jauniešus 25. martā doties pārgājienā “Ar Putniem” uz Krimuldas muižas apkārtni, pārgājiena sākums plkst. 11.30 no Raiņa ielas 3.

27. martā no plkst. 13.00 Siguldas novada  Jaunrades centrā notiks putnu modināšana, izspēlējot galda spēles ar putnu tēmu. Tāpat šajā laikā notiks dažādas radošās darbnīcas, kurās jaunieši varēs veidot putnus un papīra lidmašīnas. No plkst. 13.00 līdz 18.00 apaļajās stundās notiks pasaku un teiku lasīšana par putniem. Visas dienas garumā Jaunrades centrā skanēs putnu skaņas. No 27. līdz 31. martam Jaunrades centrā būs skatāma putnu būrīšu izstāde.

Lībiešu mantojuma dienas pasākumu karte atrodama vietnē www.libiesugads.lv, turpat var iepazīties arī ar Lībiešu putnu modināšanas tradīcijas aprakstu video formātā.

Novada publiskajās aktivitātēs var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Fotoattēli un video var tikt izvietoti Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un pašvaldības kontos sociālajā tīklā Facebook, Twitter un Instagram. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Siguldas novada pašvaldība, juridiskā adrese Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150, veic personas datu apstrādi informācijas atklātības nodrošināšanai un sabiedrības informēšanai.

Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Privātuma politika”, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem “Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.