28. maijā Svinēsim Siguldas svētkus “KOPĪBA” Atvērsim durvis uz KOPĪBAS svinēšanu kopā!Kopībai ir daudz ceļu, kas ejami, jo kopība ir saplūdums. Šajos svētkos mēs saplūdīsim laukumos, gājienā, dejā, dziesmā, ievziedu ticībā, rītdienas cerībā, cilvēcības uzvaras spēkā..

Piedzīvosim novada saplūšanu KOPĪBĀ!Līdz ar amatiermākslas, bērnu un citām aktivitātēm pilsētvidē godināsim arī 2021. gada otrajā pusgadā dzimušos pasākumā “Esmu dzimis Siguldas novadā”.

Pulcēsimies arī tradicionālajā svētku gājienā, uz kuru aicinām pieteikties Siguldas novada iestādes, amatiermākslas kolektīvus, dažādas interešu vai aktivitāšu grupas, uzņēmējus un ikvienu novada iedzīvotāju grupu, kas vēlas ar sevi iepazīstināt un jūtas piederīga Siguldas novadam.Gājiens vedīs uz Siguldas pilsdrupu estrādi, kur gājiena izskaņā notiks kopīga himnas “Zied ievas Siguldā” dziedāšana un grupas “Labvēlīgais Tips” koncerts.

Novada publiskajās aktivitātēs var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Fotoattēli un video var tikt izvietoti Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un pašvaldības kontos sociālajā tīklā Facebook, Twitter un Instagram.