Šogad kultūras piemineklim – Turaidas mūra pilij tiek atzīmēti 810 gadi. Tā ir kļuvusi par vienu no Latvijas neoficiālajiem simboliem. Turaidas pils ir gadsimtu vēstures simbols –  stipra, tālredzīga izdzīvotāja – aizraujoša vēstures izzināšanas vieta dažādām paaudzēm. Par godu jubilejai tiks organizēts pasākumu cikls, kuram nepieciešama vienota identitāte, – tādēļ Turaidas muzejrezervāts sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldi  organizē logo metu konkursu “Turaidas pilij 810”.

Iesniegšanas laiks ir līdz 2024.gada 10. martam.

Konkursa mērķauditorija ir bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 19 gadiem četrās vecuma grupās: 5 līdz 6 gadi; 7 līdz 10 gadi; 11 līdz 15 gadi;  16 līdz 19 gadi.

Darba formāts: A4 lapa; papildu (uz atsevišķas lapas) jāiesniedz īss, paskaidrojošs apraksts ar logo meta idejas paskaidrojumu, jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds un  vecums. Noteikti jāpievieno parakstīts apliecinājums (nolikuma pielikums) par piekrišanu nolikuma prasībām.

Vienam dalībniekam atļauts iesniegt vairākus logo metu variantus, taču katrs piedāvājums jānoformē un jāiesniedz atsevišķi šai nolikumā noteiktajā kārtībā.

Darbus var iesniegt:

  • elektroniski – JPG vai PDF formātā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: sandra.kirule@turaida-muzejs.lv ar norādi “Logo”;
  • papīra formātā  – Turaidas muzejrezervāta Apmeklētāju centrā – Turaidā, Turaidas ielā 10, – slēgtā aploksnē ar norādi “Logo”;
  • papīra formātā – nosūtot pa pastu uz adresi Turaidas muzejrezervāts, Turaidas iela 10, Sigulda, LV – 2150, – slēgtā aploksnē ar norādi “Logo”(pasta zīmogs – 10.marts).

Konkursa vērtējuma rezultāti tiks paziņoti divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Vērtēšanas kritēriji: atbilstība nolikuma 4. punktam; lakonisms un uztveramība; oriģinalitāte un novitāte; kompozīcija;  kvalitāte. Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli, pēc uzvarētāju noteikšanas par labākajiem logo metiem tiks organizēta sabiedriska balsošana vietnē: facebook.com/turaida.muzejs.

Darbu iesūtīšana Konkursam tiek uzskatīta par autora piekrišanu visiem  nolikumā minētajiem punktiem, kā arī piekrišana tam, ka Turaidas muzejrezervāts ir tiesīgs brīvi rīkoties ar darbu, tas ir, – publicēt to savos komunikācijas un sociālo saziņas kontu kanālos, drukātos izdevumos un informatīvajos materiālos. Iesniedzot darbu, tā autors un autora likumiskie pārstāvji zaudē tiesības jebkādā veidā izvirzīt materiāla rakstura prasības pret Turaidas muzejrezervātu.

Konkursa uzvarētāji saņems Turaidas muzeja pārsteiguma balvas.

Konkursa nolikums pieejams šeit: https://www.turaida-muzejs.lv/2024/02/aicinam-bernus-un-jauniesus-piedalities-logo-metu-konkursa-turaidas-pilij-810/