Datums:
Adrese:
Kontakti:

Izstāde “Vērtības – cilvēku dzīves ceļazīmes” atspoguļo deviņu Alberta Koledžas Kultūras pasākumu organizēšanas kursa neklātienes studentu vērtību pasauli. Par pamatu iecerei tika izvēlēts Dr.habil.phil. Augusta Milta citāts “Vērtības ir emocionāli iekrāsota attieksme pret lietām un parādībām. Vērtības izpaužas cilvēku un tautu mentalitāte, gars, dvēsele”, tādā veidā rosinot mums katram padomāt mūsu svarīgākās vērtības.

Mēs, cilvēki, uz pasaules esam ļoti daudz, un katram no mums uz pasaules ir savs uzskats par vērtībām pasaulē un mūsu dzīvē. Kādam no mums vērtības izpaužas mantiskā ziņā, kādam, kā īpašības un vēl kādam kā ģimene, mājas, draugi vai mīlestība. Apzinoties savas saknes un sajūtot sevī mīlestību, mēs spējam pieņemt jebkuras pārmaiņas un pārvarēt vislielākos pārbaudījumus. Vērtības – parādības, kurās cilvēks vai sabiedrība saskata pietiekošu pozitīvo īpašību kopumu, lai censtos tās sasniegt. Ikdienā var labi novērot – kā līdz ar paaudzēm mainās vērtības. Piemēram, pēckara gadu paaudzei bija svarīgi palepoties ar bagātīgi klātiem galdiem, kad nāca ciemos viesi. Šodien jaunie vecāki nesaprot, kāpēc vecām omītēm galvenais ir pabarot, mammām svarīgi būt smuki sapucētām, bet pašiem svarīgākais ir interesanti pavadīt laiku. Līdz ar kultūrvēsturisko situāciju mainās cilvēku vajadzības un līdz ar to arī vērtības. 20.gadsimta notikumi un Latvijas šodiena ir mainījuši sabiedrības izpratni un vērtības, kurām sekojam šodien.
Apgūtās, īstenotās un iegūtās vērtības kļūst par personību un tautu rakstura, tikumu iezīmēm, ko var aplūkot dalībnieku fotogrāfijās.
Lai Jums izdodas izprast sevi un atrast savu personīgo vērtību!
Novēlam katram atrast vietu un veidu (runājot, dziedot, gleznojot, dejojot…), kur var paust savu patiesību. To patiesību, kura nāk no personības dzīlēm, kuru paužot, sajūtam sevī enerģiju.

Izstādes dalībnieki – Alberta Koledžas 1.kursa “Kultūras pasākuma organizators” neklātienes laika studenti: Inga Ūdre, Mārtiņš Bērziņš, Līva Lukševica, Ņikita Melders, Laura Ābele, Rebeka Vītola, Aiga Rozenberga, Dita Rūta Dambrāne, Dana Daniela Ivano.
Fotogrāfe – Inga Ūdre

Izstāde Stacijas laukuma Koprades laboratorijās skatāma no 14. janvāra līdz 4. februārim