Datums:
Adrese:
Kontakti:

15. aprīlī plkst. 11.00 Dabas aizsardzības pārvaldes ēkā (Baltajā pilī) Siguldā, Baznīcas ielā 7, notiks cikla “Rīts ar literatūrzinātnieku” aprīļa tikšanās. Dzirdēsim literatūrzinātnieka Benedikta Kalnača stāstījumu “Rakstnieks un lasītājs 19. un 20. gadsimta mijā. Rūdolfa Blaumaņa daiļrades konteksti”.

Priekšlasījuma tēma ir saistīta ar lasīšanas un kultūras pieredzi 19. un 20. gadsimta mijā. Posmā no 19. gadsimta 60. gadiem, kad veidojās Rūdolfa Blaumaņa un daudzu viņa laikabiedru personības, iezīmējās būtiskas pārmaiņas mākslas uztverē un lasīšanas paradumos, ko noteica literāro tekstu pieejamība, populārās un elitārās literatūras attiecību dinamika, kā arī rakstniecības un citu mākslas veidu aktīva mijiedarbe. Rūdolfs Blaumanis pastāvīgi sekoja laikmetīgajiem procesiem literatūrā, teātrī, tēlotājā mākslā, savas daiļrades veidošanā izmantoja daudzveidīgus stilistiskus paņēmienus. Gan viņa laikabiedru darbos, gan Blaumaņa prozā un dramaturģijā atklājas arī autora pašrefleksija saistībā ar literārajiem procesiem, tāpat raksturoti zīmīgi lasīšanas piemēri gadsimtu mijā.

Benedikts Kalnačs ir literatūrzinātnieks, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks. Pētnieciskās intereses ir saistītas ar 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma latviešu literatūru salīdzināmās literatūrzinātnes aspektā, Baltijas drāmas izpēti un Rūdolfa Blaumaņa daiļradi. Pētījumu rezultāti apkopoti monogrāfijā “Pavērsiens. Rūdolfs Blaumanis latviešu un Eiropas literatūrā” (2022), “20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options” (2016), “Baltijas postkoloniālā drāma. Modernitāte, koloniālisms un postkoloniālisms latviešu, igauņu un lietuviešu dramaturģijā” (2011), kolektīvajā monogrāfijā “A New History of Latvian Literature: The Long Nineteenth Century” (2002, zin. red. kopā ar Paulu Daiju), “Fin-de-siècle literārā kultūra Latvijā: apceres par literatūras sociālo vēsturi” (2017, kopā ar Paulu Daiju, Eva Eglāju-Kristsoni, Kārli Vērdiņu), “Rūdolfs Blaumanis (1863–1908). Lettische Moderne und deutschsprachige Literatur” (2017, zin. red., kopā ar Rolfu Fīlmani un citiem).

Cikls “Rīts ar literatūrzinātnieku” 2023. gadā pēta dažādos grāmatas ceļus pie lasītāja, tematiski tas saistīs un iekļauts Latvijas Nacionālās bibliotēkas cikla “Grāmatai 500” programmā. Cikls sagatavots sadarbībā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu un tas uzmanību pievērš gan izdevējiem, gan citiem būtiskiem aspektiem – bibliotēku darbam, lasīšanas paradumu evolūcijai, grāmatu tirdzniecībai, cenzūrai, muižu bibliotēku nozīmei cauri laikiem un citiem.

Pasākumu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds; informatīvais atbalstītājs: “Latviešu grāmatai 500”.

Pasākumu iespējams apmeklēt gan klātienē, gan skatīties tiešraidē kultūras centra “Siguldas devons” Facebook lapā.