Adrese:
Pieejamība:

Siguldas pagastā pie Roķēnu ūdenskrātuves izveidota atpūtas vieta, izbūvējot un iekļaujot atpūtas labiekārtojuma elementus – celiņus, soliņus, pārģērbšanās kabīnes, informācijas stendu, pontonu – radot kvalitatīvu un drošu vidi vienai no populārākajām atpūtas vietām vasaras sezonā novadā. Atpūtas vieta pie Roķēnu ūdenskrātuves pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un māmiņām ar bērnu ratiņiem, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu atpūtas vietu vietējiem iedzīvotājiem un novada viesiem.

Projekts “Roķēnu ūdenskrātuves atpūtas zonas labiekārtošana, piekļuves uzlabošana un infrastruktūras izveide, lai sekmētu dabas un vides tūrisma objektu attīstību Siguldas novada pašvaldībā” īstenots ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu.