Veidojies uz Inčukalna kultūras biedrības bāzes. Misija: Izglītība, radošums un atpūta – nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana. Darbība: Inčukalna Tautas nams nodrošina plašu pieejamību dažāda vecuma un interešu novada iedzīvotājiem. Nodrošina nepārtrauktu Dziesmu un Deju svētku tradīcijas pēctecību. Veic iedzīvotāju interešu izzināšanu. Sadarbojas ar citām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, LNKC, KM, nevalstiskajām un citām organizācijām.