Adrese:
  • Pie Runtiņa upītes, blakus Kubeseles alai, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
  • Saņemt norādes

Pilskalns ir vietējās nozīmes arheoloģiskais piemineklis, gar kuru tek Runtiņa upīte un blakus atrodas Kubeseles ala. Kubeseles pilskalnā atrodas Krimuldas mācītājmuiža. Pilskalna nogāzes trīs puses ir ļoti stāvas, iespējams, ka pat mākslīgi pastāvinātas, tā norobežojot kalnu no zemajām apkārtnes pļavām. Uz austrumiem no mācītāja mājas esošā augstienes iežmauga varētu būt vēlākos laikos aizbērtā pilskalna aizsarggrāvja vieta. Daži vēsturnieki šo pilskalnu uzskata par Livonijas Indriķa hronikā minēto Gaujas lībiešu valdnieka jeb vecākā  Kaupo pils vietu. Tomēr līdz šim nav arheoloģiska pamatojuma saistīt Kubeseles pilskalnu ar kādu no lībiešu pilīm. Tomēr fakts, ka tieši te senatnē celta Kubeseles (Krimuldas) baznīca, liecina, ka šeit jau pastāvējusi kāda Gaujas lībiešu apmetne vai pilskalns, jo baznīcu neceltu neapdzīvotā vietā. Uz intensīvu apdzīvotību te norāda arī tuvējā apkārtnē esošie daudzie 11.–13. gs. lībiešu kapu uzkalniņi.

Iesakām izstaigāt Kubeseles dabas un vēstures takas maršrutu!

Birkas:
pilskalns apskates objekts