Adrese:
  • Saulstaru iezis un ala atrodas Kubeseles dabas un vēstures takā, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
  • Saņemt norādes

Saulstaru iezis nosaukumu ir ieguvis no tuvējām Saulstariņu mājām. Saulstaru ala (saukta: Runtiņa upes un Mežabrāļu ala) izveidojusies irdenā un neviendabīgā smilšakmenī.  Atrakta un tīrīta 1990. gadā. Augšdevona Gaujas svītas smilšakmens atsegums ar alu ir aizsargājams ģeoloģisks dabas piemineklis. Devona smilšakmens iezis ir miljoniem gadu vecs nogulumiezis, kas ir stipri sadēdējis, kārtains, plaisains, birstošs un vāji cementēts.

Nostāsti vēsta, ka alā 1944. gadā ir slēpušies sarkanie partizāni un mežabrāļi pēc II Pasaules kara, tāpēc alu mēdzot saukt arī par Mežabrāļu alu.

Aizliegts rāpties pa smilšakmens atsegumu, iet iekšā alā un kurināt ugunskuru!

Birkas:
ala apskates objekts

Daba