Distance:
8 Km
Grūtības pakāpe: Vidēja
Ilgums:
  • 2-3h
Adrese:
  • Pils un Kr. Barona ielu krustojums, Sigulda
Lejuplādes:

2020. gada 31. oktobrī Dainu tēvam Krišjānim Baronam apritēja 185 gadi. Lai izceltu folklorista saistību ar Siguldu un iezīmētu rakstnieka pastaigu taku Turaidā, tika izveidots astoņus kilometrus garš pastaigu maršruts. Siguldas novada Tūrisma informācijas centra speciālistu izstrādātais maršruts sākas pie Krišjāņa Barona pieminekļa, tālāk vedot uz Siguldas pils kvartālu, tiltu pār Gauju, skaisto dabas taku, kas ved gar pašu Gaujas krastu, Gūtmaņalu, Kārļa klanu, Turaidas muzejrezervātu (ieeja par maksu). Tam seko Krišjāņa Barona atmiņās saglabājusies taka, kurā var aplūkot vietu, kur Krišjānis Barons mitinājies.

Turaidas muzejrezervāta Dainu kalnā pie skulptūras “Mākonītis” sākas Krišjāņa Barona taka, kas ved no Dainu kalna lejā uz Gaujas senieleju, kur atrodas mājas “Dainas”. Tur sava mūža pēdējo vasaru pavadīja folkloras pētnieks un krājējs Krišjānis Barons. Taka, iespējams, ir daļa no Krišjāņa Barona senā pastaigu ceļa pa Turaidas gravām. Tā virzās garām simtgadīgiem ozoliem, liepām, ošiem, cauri paparžu un maijpuķīšu audzēm, līdz vienlaicīgi ar nelielo Dainupīti nonāk Gaujas krastā, kur takas pakājē novietota skulptūra “Dainu kalns”.

Krišjānis Barons savās atmiņās stāsta: “Mans ceļš tagad gāja caur Jaunpili uz Siguldi. Tur apmetos uz veselu nedēļu, apstaigādams krāšņo Gaujas ieleju un abus viņas krastus. Starp Siguldi, Krimuldi un Turaidi. Pienāca svētdiena. Ieradās daudz publikas. Redzamas bij daždažādas interesantas ainas. Es agri jau biju kājās. Apvilku patlaban izmazgātas, baltas, no tēvabrāļa mantotas bikses un gāju Rīgu redzēt, jo man teica, ka no Siguldes puses pār lēzeno līdzenumu varot Rīgas torņus saredzēt. Lai jo plašāk Rīgu pārskatītu, uzkāpu vēl kādā augstā kokā. Man par spīti, bula gaiss pārklāja tuvējo līdzenumu un, nenieka neredzējis, kāpu atkal zemē. Kokam labi paaugstu no zemes vairs zaru nebij. Uz pēdējā zara stumburīša kāju licis, lēcu zemē, bet viltīgais stumburis aizķēra bikšu kāju un pāršķēla visu stilbu līdz augšai. Tādā bēdīgā veidā, tikai slapstīdamies un izvairīdamies no visapkārt klejojošas publikas, pārkļuvu mājās, krogū, kur man bija vēl otrās – veselas biksas.”

Pastaigu un Krišjāņa Barona atmiņu maršruts izveidots drukātā veidā, un tas pieejams Tūrisma informācijas centrā, kā arī elektroniski. Pastaigu maršruts pieejams arī Siguldas mobilajā lietotnē. Informatīvais materiāls tapis sadarbībā ar Krišjāņa Barona dzimtas pārstāvjiem un Turaidas muzejrezervātu.

Apskates objekti

Piemineklis Krišjānim Baronam
Livonijas ordeņa Siguldas pils
Siguldas Jaunā pils
Tilts pār Gauju
Gūtmaņala
Turaidas muzejrezervāts un pils
Birkas:
5-10km maršruti maršruti ar alām maršruti ar piknika vietām līnijveida maršruti dabas maršruti pilsētas maršruti