Grūtības pakāpe: Viegla
Lejuplādes:

Gaujas Nacionālā parka “centrālā artērija” ir Gauja, kurai ir bagātīgs mazo pieteku klāsts. Daudzas no tām ir straujas un ātras, ar tīru, avotiem bagātu un nepiesārņotu ūdeni, tādēļ piemērotas lašveidīgo zivju – lašu (Salmo salar), taimiņu (Salmo trutta) un foreļu (Salmo trutta fario) – nārstošanas novērošanai maršrutā - lašveidīgo zivju vērošana Gaujas Nacionālajā Parkā.

Pēc garāka ceļojuma, lašveidīgās zivis rudeņos dodas uz savām dzimšanas vietām, tādēļ tas ir laiks, kad tās var ne tikai vērot, bet arī pievērst pastiprinātu uzmanību krastā notiekošajam. Lašu vērotājs ir arī sava veida “dabas inspektors” – reindžers, kas ieradies ar mērķi izzināt dabas vidi, vienlaikus radot pozitīvu cilvēku klātbūtnes efektu.

Maršruta gaita – ceļotājam ieteicams izvēlēties vienu vai vairākas vērošanas vietas un pašam izveidot savu vietu maršruta secību. Lašveidīgo zivju vērošanas vietas galvenokārt ir punktveida objekti, izņemot Strīķupi (Vaidava), kur var doties vairāku kilometru garumā. Ja pārvietošanās līdzeklis ir automašīna, viena brauciena laikā var ietvert vairākas vietas, jo katrā var būt dažādas lašveidīgo zivju novērošanas sekmes.

Der zināt! Seko līdzi Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapas jaunumiem (www.daba.gov.lv), jo minētās iestādes vides gidi mēdz organizēt lašu vērošanas pasākumus! Katrs pats ir atbildīgs par drošību maršruta veikšanas laikā. Jūs atrodaties īpaši aizsargājamā dabas teritorijā! Aicinām jūs saudzēt un cienīt dabas un cilvēku radītās vērtības! Glābšanas dienesti: 112.

Apskates objekti

Ceļošana ar sabiedrisko transportu
Birkas:
10km un vairāk maršruti līnijveida maršruti auto maršruti dabas maršruti